ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
İncir ve Üzümde Okratoksin A'nın Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Metodu ile Saptanması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 1996; 56(2): 55-59

İncir ve Üzümde Okratoksin A'nın Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Metodu ile Saptanması

Emel Kuruoğlu, Neslihan Özçile, Sibel Göçer
İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir

Üzüm ve incirde okratoksin A'nın saptanması için hızlı, ekonomik, güvenilir bu metot uygulanmıştır. Okratoksin A, üzüm ve incirden 0.1 M H3PO4 ve kloroform ile ekstre edilmiş ve ekstrakt tek kullanımlık Sep-Pak silika kartuş ile temizlenmiştir. Girişim yapan maddelerin fazla olduğu incide işin temizleme basamağına ilaveler yapılmıştır. Okratoksin A, HPLC ile saptanmış ve TLC'de doğrulanmıştır. HPLC ile ölçümlerde minimum saptama limiti 0.03 ppb ve geri kazanım % 93.5-100•dür.

Anahtar Kelimeler: Okratoksin A, üzüm, incir, HPLC

The Determination of Ochratoxin A in Raisin and Fig By High Performance Liquid Chromatography Summary

Emel Kuruoğlu, Neslihan Özçile, Sibel Göçer
İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir, Turkey

A rapid, economic and reliable method is applied to determine Ochratoxin A is: raisin and figs Ochratoxin A is extracted by 0.1 M H3PO4 and chloroform from raisin and figs. The extract is cleaned up using a Sep-Pak silica cartridge. For the figs which has more interferences, extra steps are added to cleaning procedure Ochratoxın A is detected by HPLC and confirmed by TLC. The detection Limit is 0.03 ppb, the recovery, is 93.5-100 % in HPLC.

Keywords: Ochratoxin A, raisin, fig, HPLC

Emel Kuruoğlu, Neslihan Özçile, Sibel Göçer. The Determination of Ochratoxin A in Raisin and Fig By High Performance Liquid Chromatography Summary. Turk Hij Den Biyol Derg. 1996; 56(2): 55-59

Sorumlu Yazar: Emel Kuruoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w