ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 64 (1)
Cilt: 64  Sayı: 1 - 2007
EDITÖRE MEKTUP
1.
Atatürk Ve Türk Bilim Dili
Atatürk and Turkish as Scientific Lanquage
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
Sayfalar 1 - 5
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Gastroduedonal Yakınması Olan Hastalarda Stool-Antijen Elısa Yöntemiyle Helkobacter Pylori Pozitifliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Helkobacter pylori Prevalence by the Stool-Antigen ELISA Method in the Patients with Gastroduodenal Complaints
Mehmet Cihan Ekmen, Ali Serkan Hepsert, Keramettin Yanık, İbrahim Çağatay Acuner, Murat Günaydın, Murat Hökelek
Sayfalar 6 - 10

3.
İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia Coli İzolatlarındaoral Antibiyotiklere Karşı Direncin Araştırılması
The Investigation of Resistance to Oral Antibiotics in Escherichia coli Isolates Obtained from Urine
Birgül Kaçmaz, Altan Aksoy, Nedim Sultan
Sayfalar 11 - 15

4.
Hatay İlinde Risk Gruplarında Q Ateşi, Bruselloz ve Toksoplazmoz Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Seroprevalences of Q Fever, Brucellosis and Toxoplasmosis in Risk Groups in Hatay
Selçuk Kılıç, Özkan Aslantaş, Bekir Çelebi, Dilek Pınar, Cahit Babür
Sayfalar 16 - 21

5.
Fenkonun Letal Doz Düzeyleri İle Antienflamatuvar Aktivitesinin Araştırılması
Investigation of Lethal Dose Levels and Anti-lnflammatory Effect of Fenchone
Hanefi Özbek
Sayfalar 22 - 25

6.
İhracata Yönelik Hazırlanan Bazı Deniz Ürünlerinin Mikrobiyal Özellikleri
Microbial Properties Of Some Sea Products Intended for Export
Reyhan İrkin, Mihriban Korukluoğlu, Hakan Tavşanlı
Sayfalar 26 - 30

7.
Kronik Venöz Ülserli Bir Olgunun Maggot Debridman Tedavisi İle Sağaltımı
Maggot Debridement Therapy for the Treatment of a Venous Stasis Ulcer
Ayşegül Taylan Özkan, Kosta Yani Mumcuoğlu
Sayfalar 31 - 34

DERLEME
8.
Gen Tedavisi Ve Biyogüvenlik
Gene Therapy and Biosafety
Ayşen Günel Özcan
Sayfalar 35 - 50

9.
Akreplerin Biyolojisi
The Biology of Scorpions
Özcan Özkan, K. Zafer Karaer
Sayfalar 51 - 60

10.
Vektör Mücadelesinde Biyopestisitler
Biopesticides for Vector Control
Ender Yarsan, Alparslan Çevik
Sayfalar 61 - 70

TARIHI MAKALE
11.
1936 Yılında Trakyada Tülaremiye Ait Yapılan Epidemiyolojik Ve Bakteriyolojik Araştırmalar
Emil Gotschlich, Tahsin Berkin
Sayfalar 71 - 75
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w