ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 65 (2)
Cilt: 65  Sayı: 2 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Koagülaz Negatif Stafilokokların Tiplendirilmesi Ve Metisilin Direnci
Identification of Coagulase Negative Staphylococci Isolated from Blood Cultures and Determination of their Methicillin Resistance
Nimet Yiğit, Ayşe Esin Aktaş, Funda Doğruman Al, Ahmet Ayyıldız
Sayfalar 61 - 66

2.
Zoonotik Enfeksiyonlardan Q Ateşi, Listerioz, Toksoplazmoz ve Kistik Ekinokokkoz'unRisk Grubunda Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Qfever, Listeriosis, Toxoplasmosis and Cystic Echinococcosis Seroprevalence in Risk Group
Bekir Çelebi, Cahit Babür, Selçuk Kılıç, Ahmet Çarhan, Berrin Esen, Mustafa Ertek
Sayfalar 67 - 73

3.
Trichomonas Vaginalis Saptanmasında Direkt Mikroskopi İle İn-Vitro Kültürün Karşılaştırılması
Comparison of Direct Microscopy and In-Vitro Cultures in Detection of Trichomonas vaginalis
Gülden Sönmez Tamer, Devrim Dündar, Şeyda Çalışkan, Emek Doğer
Sayfalar 75 - 80

4.
Malatya İlinde Belediyede Çalışan Temizlik İşçilerinin Toxoplasmosis Ve Listeriosis Seropozitifliği Yönünden Değerlendirilmesi
Evaluation of the Municipality Dustmen in Terms of Toxoplasmosis and Listeriosis Seropozitivity in Malatya
Tuncay Çelik, Ülkü Karaman, Bekir Çelebi, Ayşe Turan, Cahit Babür, Nilgün Daldal
Sayfalar 81 - 85

5.
Enterokok Türlerinde Glikopeptid Grubu Antibiyotiklere Direncin Moleküler Mekanizmaları Ve Gen Aktarım Yolları
Molecular Mechanisms of Resistance to Glycopeptide Antibiotics in Enterococcus Species and Modes of Gene Transfer
Arzu Çöleri, Cumhur Çökmüş
Sayfalar 87 - 96

DERLEME
6.
Akrep Antivenom Üretimi
Scorpion Antivenom Production
Özcan Özkan
Sayfalar 97 - 108


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale