ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Koagülaz Negatif Stafilokokların Tiplendirilmesi Ve Metisilin Direnci [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2008; 65(2): 61-66

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Koagülaz Negatif Stafilokokların Tiplendirilmesi Ve Metisilin Direnci

Nimet Yiğit1, Ayşe Esin Aktaş2, Funda Doğruman Al3, Ahmet Ayyıldız2
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Myo., Tıbbi Laboratuvar Bölümü, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Abd, Erzurum
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Abd, Ankara

AMAÇ: Koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında en sık izole edilen bakteri gruplarından biridir. Tıpta uygulanan invaziv teknikler ve prostetik cihaz kullanımının artmasından dolayı bu bakterilerin hastane kaynaklı bakteriyemilerde önemi artmaktadır. Bu çalışmada, kan kültürlerinden izole edilen toplam 50 KNS suşunun tür düzeyinde tanımlanması ve metisilin direncinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: İzole edilen suşların tür tayini API STAPH tiplendirme sistemi, metisilin direnci disk difüzyon yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.
BULGULAR: KNS suşları API STAPH tiplendirme sistemi ile 10 tür olarak sınıflandırılmıştır. Staphylococcus epidermidis (%36), S. choromogenes (S. hyicus subs. chromogenes) (%12) ve S. haemolyticus (%10)'un en sık bulunan türler olduğu belirlenmiştir, beş izolatın ise tiplendirilmesi yapılamamıştır. Suşların 20 (%40)'sinde metisiline direnç saptanmıştır.
SONUÇ: Koagülaz negatif stafilokoklar kan kültürlerinden sıklıkla izole edilmekte ve metisilin dirençleri artmaktadır. Klinik önemi olan KNS'lerin tiplendirilmesi ve metisilin dirençlerinin belirlenmesi özellikle hastane kaynaklı bakteriyemiler açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Koagülaz negatif stafilokok, tiplendirme, metisilin direnci

Identification of Coagulase Negative Staphylococci Isolated from Blood Cultures and Determination of their Methicillin Resistance

Nimet Yiğit1, Ayşe Esin Aktaş2, Funda Doğruman Al3, Ahmet Ayyıldız2
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Myo., Tıbbi Laboratuvar Bölümü, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Abd, Erzurum
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Abd, Ankara

OBJECTIVE: As a group, the coagulase-negative staphylococci (CNS) are among the most frequently isolated bacteria in the clinical microbiology laboratories. They are becoming increasingly important as causative agents of hospital-acquired bacteraemia, with the increasing use of prosthetic devices and other invasive technologies in medical institutions. In this study, the aim was to identify the species level of 50 strains of CNS from isolated blood cultures and to determine their susceptibility against methicillin.
METHODS: The strains were identified using by API STAPH identification system. The 50 CNS strains were evaluated for susceptibility against methicillin by disk diffusion method.
RESULTS: The CNS strains were classified into ten species by the API STAPH system. Staphylococcus epidermidis (36%), S.choromogenes (S.hyicus subs.chromogenes) (12%) and S.haemolyticus (10%) were the most frequent species and five of isolates were not identified. The rate of resistance to methicillin were 20 (40%) in these strains.
CONCLUSION: Coagulase-negative staphylococci (CNS) are common isolates from blood cultures, and an increasing proportion is now methicillin resistant. The need for species identification of clinically significant CNS and the methicillin resistance must be emphasized.

Keywords: Coagulase negative staphylococci (CNS), identification, methicillin resistance

Nimet Yiğit, Ayşe Esin Aktaş, Funda Doğruman Al, Ahmet Ayyıldız. Identification of Coagulase Negative Staphylococci Isolated from Blood Cultures and Determination of their Methicillin Resistance. Turk Hij Den Biyol Derg. 2008; 65(2): 61-66

Sorumlu Yazar: Nimet Yiğit
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (5063 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w