ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 67 (1)
Cilt: 67  Sayı: 1 - 2010
TÜM DERGİ
1.
Basılmış tüm dergi
Full printed journal

Sayfa 
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri Bulaşıcı Hastalıkları Daha Yüksek Oranda Bildiriyor
Ministry of Health’s Education Hospitals are More Likely to Notify Communicable Diseases
Raika Durusoy, Ali Osman Karababa
Sayfalar 1 - 12

3.
Epitelyal Olmayan Over Kanserlerinde Pcna Ekspresyonu Ve Prognoza Etkileri
Pcna Expression in Non-Epithelial Ovarian Tumors and Correlation of Prognosis
Faruk Abike, Sema Zengeroglu, İlkkan Dünder
Sayfalar 13 - 19

4.
Hidatik Kistte Canlılık Tayininde İdeal Boyanma Kalitesi İçin Kullanılan Eozinin Konsantrasyonu Ne Olmalı ?
What Should Be The Concentration of Eosin to Qualification of İdeal Staining for Viability Determination on Hydatid Cyst ?
Özlem Miman, Ö. Makbule Aycan, Cemalettin Aydın, Metin Atambay
Sayfalar 21 - 26

5.
Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı
Seroprevalances of HBV, HCV and HIV Among Healthcare Workers of Trabzon Chest Diseases Hospital
Yelda Yazıcı, Nagihan Demir, Halit Çınarka, Hülya Yılmaz, Nedime Altıntaş
Sayfalar 27 - 32

DERLEME
6.
Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımı ve Gen Aktarımı
Application of the Molecular Marker and Gene Transfer in Plant Breeding
Çigdem Vardar Kanlıtepe, Sümer Aras, Demet Cansaran Duman
Sayfalar 33 - 43

7.
Gateway Klonlama Teknolojisine Genel Bakış Daha Hızlı, Daha Kolay, Daha Etkin Bir Klonlama Yöntemi
General View on Gateway Cloning Technology Faster, Easier, More Accurate Cloning Method
Meryem Jefferies, Mustafa Hacıömeroğlu
Sayfalar 45 - 51

LookUs & Online Makale
w