ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 67 (4)
Cilt: 67  Sayı: 4 - 2010
ARAŞTIRMA
1.
Kütahya’da Vajinal Akıntılı Olgularda Trichomonas vaginalis Görülme Sıklığının Klasik Mikroskobi ve Nükleik Asit Hibridizasyon Yöntemleriyle Araştırılması
A survey of prevalence of Trichomonas vaginalis in cases with vaginal discharge in Kütahya by classic miscroscopy and DNA hybridization
Cihangir Akdemir, Nadi Keskin, Hakan Çoksüer
Sayfalar 161 - 166

TÜM DERGİ
2.
2010-4 Basılmış Tüm Dergi
Full Printed Journal

Sayfalar 161 - 216
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Kaynak Sularının Fiziksel ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma
An İnvestigation on the Physical and Chemical Quality of Spring Waters
Zöhre Seray Dönderici, Aytaç Dönderici, Fesem Başarı
Sayfalar 167 - 172

4.
EPİTELYAL OVER KARSİNOMLARINDA PCNA EKSPRESYONU
PCNA Expression in Epithelial Ovarian Carcinomas
Faruk Abike, Sema Zengeroğlu
Sayfalar 173 - 178

5.
VAN İLİNDEKİ ÖZEL BİR TIP MERKEZİNE BAŞVURAN DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKİ KADINLARDA RUBELLA DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Rubella Susceptibility Rate Among Women of Childbearing Age in a Private Medical Center, Van Province, Turkey
Ahmet Karakaş, Türker Türker, Erol Arslan, Vedat Turhan
Sayfalar 179 - 184

OLGU SUNUMU
6.
BİR SÜREDİR TÜRKİYE’DE YAŞAYAN NİJERYALI BİR ÖĞRENCİDE SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM ENFEKSİYONU
Schistosoma haematobium Infection in a Nigerian Student Residing in Turkey for a Period
Süleyman Yazar, Ozan Yaman, Ülfet Çetinkaya, Berna Hamamcı, Muhittin Kaya
Sayfalar 185 - 188

DERLEME
7.
Araştrımada Sorumluluklar: Sponsorların Rolü
Responsibilities in Research: The Roles of Sponsors
Dirce Guilhem, Luciana Neves Da Silva Bampi, Roberto Cañete Villafranca
Sayfalar 189 - 197

8.
Kenelerden Korunmak Amacıyla Kullanılan Repellent (Kovucu) Maddeler Ve Toksikolojik Değerlendirilmesi
Repellent Compounds Used For Protection From Ticks And Their Toxicological Evaluation
Oral Dinler, Oğuzhan Yavuz
Sayfalar 199 - 212

LookUs & Online Makale
w