ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 70 (2)
Cilt: 70  Sayı: 2 - 2013
TÜM DERGİ
1.
2013-2 Cilt 70 Tüm Dergi
2013-2 Vol 70 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.70446  Sayfalar 50 - 134
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Antalya ili gıda çalışanlarında nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığının ve MRSA oranlarının üç farklı yöntem kullanılarak incelenmesi
Investigation of nasal Staphylococcus aureus carriage and methicilin resistantance rates with three different methods in food handlers working at Antalya
Nevgün Sepin Özen, Şenay Tuğlu Ataman, Derya Seyman, Hilal Aldağ, Mestan Emek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.83702  Sayfalar 51 - 58

3.
Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi
Determination of the amount of methanol in the variety of “bogma raki” sent to Adana Hygiene Institute between January 2007 and December 2011
Zöhre Seray Dönderici, Aytaç Dönderici, Mustafa Sayan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.17363  Sayfalar 59 - 64

4.
Francisella tularensis antikorları ile Brucella çapraz reaksiyonlarının araştırılması
Investigation of cross-reactions with Francisella tularensis antibodies to Brucella
Selçuk Kılıç, Bekir Çelebi, Yasemin Bayram, Burak Çitil
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.70893  Sayfalar 65 - 70

OLGU SUNUMU
5.
İzole tek taraflı inguinal tüberküloz lenfadenit: olgu sunumu
Isolated unilateral inguinal tuberculous lymphadenitis: case report
Selim Sayın, Erol Arslan, Şeref Demirbaş, Nazire Gökçe Somak, Gürhan Taşkın, Kenan Sağlam
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.87609  Sayfalar 71 - 74

DERLEME
6.
İnsektisit zehirlenmeleri ve Türkiye’deki durumun değerlendirilmesi
Evaluation of insecticide poisoning and the cases in Turkey
Gülru Özkaya, Ayçe Çeliker, Belma Koçer Giray
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.05935  Sayfalar 75 - 102

7.
Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri
Effects of vitamins B12, folic asid, A, D, E and C on maternal and fetal health
Seray Kabaran, Aylin Ayaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.48039  Sayfalar 103 - 112

8.
İnsan toksokariyazı
Human Toxocariasis
Mehmet Burak Selek, Orhan Baylan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.04875  Sayfalar 113 - 134

LookUs & Online Makale
w