ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 72 (3)
Cilt: 72  Sayı: 3 - 2015
ARAŞTIRMA
1.
Türkiye’de mikrobiyoloji laboratuvarlarının kültür ve antibiyotik duyarlılık testi performans değerlendirmesi ve Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemine veri sağlayacak laboratuvarların seçimi: Anket uygulaması
Performance evaluation of the microbiology laboratories in Turkey for culture and antibiotic susceptibility tests and the selection of laboratories to provide data for National Antimicrobial Resistance Surveillance System: Questionnary application
Ayşegül Gözalan, Nilay Çöplü, Dilber Aktaş, Hüsniye Şimşek, Gül Bahar Erdem, İpek Mumcuoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.30306  Sayfalar 175 - 182

TÜM DERGİ
2.
THDBD 2015-3 Cilt 72 Tüm Dergi
TBHEB 2015-3 Vol 72 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.23590  Sayfalar 175 - 272
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Hastanede yatan ishalli hastaların dışkı örneklerinde Clostridium difficile toksin araştırılması ve risk faktörlerinin incelenmesi
Investigation of Clostridium difficile toxin in stool samples of patients hospitalized for diarrhea and analysis of the risk factors
Hande Kostul, Nuran Delialioğlu, Elif Şahin - Horasan, Gürol Emekdaş, Candan Öztürk, Necdet Kuyucu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.36024  Sayfalar 183 - 190

4.
Mardin Devlet Hastanesi’nde 2011-2013 yılları arasında metisiline dirençli stafilokoklarda direnç profilleri
Resistance patterns of the methicillin resistant staphylococci between 2011 and 2013 in Mardin State Hospital
Filiz Orak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.78309  Sayfalar 191 - 198

5.
Tüketime sunulan çeşitli hazır yemek ürünlerinin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi
Determination of microbiological characteristics of several kinds of ready-to-eat meals presented for consumption
Şule Şenses - Ergül, Havva Sarı, Sevinç Ertaş, Umut Berberoğlu, Yıldırım Cesaretli, Hasan Irmak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.81994  Sayfalar 199 - 208

6.
Manisa’da aynı yemek şirketinden yemek alan farklı işletmelerde meydana gelen stafilokok kaynaklı besin zehirlenmesi
Food poisoning caused by staphylococcus in various workplaces getting food from the same catering company in Manisa
Ali Hasan Zubaroğlu, Ali Boz, Selmur Topal, Fehminaz Temel, Mustafa Bahadır Sucaklı, Belkıs Levent, Gonca Atasoylu, Metin Kızılelma
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.38991  Sayfalar 209 - 218

7.
İpek atıksularından geri kazanılan serisin proteininin karakterizasyonu
Characterization of sericin protein recovered from silk wastewaters
Gökşen Çapar, Seylan Saniye Aygün
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.47113  Sayfalar 219 - 234

OLGU SUNUMU
8.
Anjioimmünoblastik T-hücreli lenfoması olan bir hastada çoklu ilaç dirençli Corynebacterium mucifaciens’in neden olduğu ölümcül bir sepsis olgusu
A fatal case of sepsis caused by multidrug-resistant Corynebacterium mucifaciens in a patient with an angioimmunoblastic T cell lymphoma
Fatma Koksal - Çakırlar, Nevriye Gönüllü, Mert Kuşkucu, Kübra Can, Seval Ürkmez, Kenan Midilli, Nuri Kiraz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.58224  Sayfalar 235 - 240

DERLEME
9.
Tarım çalışanlarının bitki koruma ürünleri konusunda bilgi ve davranışları
Knowledge and behavior of agricultural workers about the plant protection products
Ersin Uskun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.54872  Sayfalar 241 - 254

10.
Bitkilerde RNA interferans
RNA interference in plants
Sümer Aras, Semra Soydam - Aydın, Aslı Fazlıoğlu, Demet Cansaran - Duman, İlker Büyük, Kürşat Derici
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.13285  Sayfalar 255 - 262

11.
Mikolojik klinik tanıda moleküler teknikler
Molecular techniques for clinical diagnostic mycology
Nuri Kiraz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.99705  Sayfalar 263 - 272

LookUs & Online Makale
w