ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 78 (4)
Cilt: 78  Sayı: 4 - 2021
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2021-4 Cilt 78 Tüm Dergi
TBHEB 2021-4 Vol 78 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.90922  Sayfalar 400 - 567
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
PCR-pozitif ve IgM-pozitif Kırım-Kongo kanamalı ateşi olgularında laboratuvar bulgularının karşılaştırılması
Comparison of laboratory findings in PCR-positive and IgM-positive Crimean-Congo hemorrhagic fever cases
Yasemin COŞGUN, Dilek MENEMENLİOĞLU, Ahmet SAFRAN, Burcu GÜRER GİRAY, Esma ÖDEVLİ, Seda GÜDÜL HAVUZ, Erkan ÖZMEN, Ali Korhan SIĞ, Ahmet AYDEMİR, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK, Gülay KORUKLUOĞLU, Seher TOPLUOĞLU, Selçuk KILIÇ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.77854  Sayfalar 401 - 410

3.
Altmetrik bir çalışma: COVID-19 pandemisinde ilk vakanın bildiriminden 6 ay sonrasına dek sosyal medya atıflarında liste başı olan 100 yayının değerlendirilmesi
An altmetric study: Social attention based evaluation of top-100 publications about the COVID-19 pandemic from notification of the first case to the 6th month
Mehmet DOKUR, Nuket GÜLER BAYSOY, Betül BORKU UYSAL, Mehmet KARADAĞ, Mahmut DEMİRBİLEK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.66743  Sayfalar 411 - 442

4.
Anti nükleer antikorların pozitif saptandığı hastalarda immunoblotting test sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of immunoblotting test results in patients with positive antinuclear antibodies
Demet GÜR VURAL, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, İlknur BIYIK, Kemal BİLGİN, Asuman BİRİNCİ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.24482  Sayfalar 443 - 450

5.
Van yöresinde izole edilen dermatofitlerde tür tayini
Species determination iın dermatophytes isolated in Van region
Hasan IRMAK, Hamza BOZKURT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.96337  Sayfalar 451 - 466

6.
Sıtma ile ilgili Youtube videolarının analizi: Türkçe ve İngilizce içeriklerin değerlendirilmesi
Analysis of videos about malaria on Youtube: Evaluation of the Turkish and English content
Sümeyye KAZANCIOĞLU, Hürrem BODUR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.09699  Sayfalar 467 - 476

7.
Turhal Devlet Hastanesine Kene Tutunması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of The Cases Applied to Turhal State Hospital with Tick-bite
Emine TÜRKOĞLU, Sedef Zeliha ÖNER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.56689  Sayfalar 477 - 486

8.
Hastanemiz Cerrahi Kliniklerine Başvuran Hastalarda Preoperatif HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV Seroprevalansı
Preoperative HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence in Patients Admitted to Surgical Clinics of Our Hospital
Hakan İGAN, Hayrunisa HANCI
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.61214  Sayfalar 487 - 492

9.
İnflamatuar barsak hastalıklarında swept source optik koherens tomografi ile retina ve sinir lifi tabakalarının değerlendirilmesi
Evaluation of retina and nerve fiber layers with swept source optic coherence tomography in inflammatory bowel diseases
Cenk Zeki FİKRET, Nil İrem UÇGUN, Filiz YILDIRIM, Enver AVCI, Mevlüt HAMAMCI
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.92342  Sayfalar 493 - 498

10.
Ankara ve Kaş Yöresindeki Kedilerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Sabin-Feldman Boya Testi ile Araştırılması
Investıgatıon of Toxoplasma gondii Seropositivity in Cats in Ankara and Kas Region with Sabin-Feldman Dye Test
Gül Bengisu GÜREL, Cahit BABÜR, Banuçicek YÜCESAN, Özcan ÖZKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.56563  Sayfalar 499 - 506

11.
Güneydoğu İran'daki hamile kadınlarda Trichomoniasis: Tanı, Sıklık ve Etkileyen Faktörler
Trichomoniasis in pregnant women in South-East Iran: Diagnosis, Frequency and Factors affecting
Alireza SALİMİ KHORASHAD, Vahid RAİSSİ, Anita SALEH MOHAMMADZADE, Soudabeh ETEMADİ, Sadigheh NOURİDALİR, Omid RAİESİ, Maryam MANSOURİ NİA
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.67984  Sayfalar 507 - 516

12.
Kandidemide epidemiyolojik özellikler, risk faktörleri ve klinik gidişin değerlendirilmesi
Evaluation of epidemiological features, risk factors and clinical course in candidemia
Pınar KORKMAZ, Duru MISTANOĞLU ÖZATAĞ, Şevket YALIN, Aynur GÜLCAN, Halil ASLAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.05926  Sayfalar 517 - 524

13.
Farklı Esansiyel Yağların İn Vitro Antimikrobiyal Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of In Vitro Antimicrobial Effect of Different Essential Oils
Rukiye ASLAN, Ayşe Hümeyra TAŞKIN KAFA, Mürşit HASBEK, Cem ÇELİK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.87864  Sayfalar 525 - 534

14.
Çorum İlinde Paketsiz Satılan Leblebilerin Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Chemical and Microbiological Properties of Leblebi (Roasted Chickpeas) Sold Unpackaged in Corum Province
Gamze Nur MÜJDECİ, Filiz KAYALAR, Gülsün MEHDER, Fatma KILIÇ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.44342  Sayfalar 535 - 544

15.
Geriatrik Enfeksiyonların Epidemiyolojisi ve Mortaliteye Etkili Faktörler
Epidemiology of Geriatric Infections and Factors Affecting Mortality
Sabahat ÇEKEN, Duygu MERT, Göknur YAPAR TOROS, Yüksel KOLUKISA, Habip GEDİK, Gülşen İSKENDER, Mustafa ERTEK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.57704  Sayfalar 545 - 554

DERLEME
16.
Obezitenin önlenmesi ve tedavisinde diyet fitokimyasallarının olası rolleri
The potential roles of dietary phytochemicals in the prevention and treatment of obesity
Büşra TURAN DEMİRCİ, Zehra BÜYÜKTUNCER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.39260  Sayfalar 555 - 566

LookUs & Online Makale
w