ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Ehrlichia Ve Atların Monositik Ehrlichıosıs’i [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 33-38

Ehrlichia Ve Atların Monositik Ehrlichıosıs’i

Sibel Özkök
Etlik Merkez Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü, Ankara

GİRİŞ
Ehrlichiosis; küçük, pleomorfik, mononükleer veya polimorf nükleer lökositlerin sitoplazmik fagozomlarında parazit olarak yaşayan bakterilerin (obligat intrasellüler) yol açtığı bir hastalıktır. Etken Ehrlichia genusunun bir üyesidir; takım Ehrlichia, aile Ricketsiaceae’dır (1). Rickettsiales alt sınıfında üç familya vardır: Rickettsiaceae, Bartonellaceae, Anaplasmataceae. Rickettsi - aceae familyası da üç takım içerir: Ricketsiacea, Ehrlichieae, Wolbachieae. Ehrlichia genusunda yer alan mikroorganizmalar insanlar da dahil olmak üzere tüm memeliler için patojendirler. Köpek, inek, koyun, at, keçi ve insanda hastalık yaparlar.


Ehrlichia And Monocytic Ehrlichiosis Of The Horse

Sibel Özkök
Etlik Merkez Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü, Ankara


Sibel Özkök. Ehrlichia And Monocytic Ehrlichiosis Of The Horse. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 33-38

Sorumlu Yazar: Sibel Özkök
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2710 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w