ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Onkolojik İlaç Geliştirilmesinde Yeni Nesil Dizileme Teknolojisine Dayalı Farmasötik Uygulamalar [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(4): 473-486 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.33576

Onkolojik İlaç Geliştirilmesinde Yeni Nesil Dizileme Teknolojisine Dayalı Farmasötik Uygulamalar

Sevcan Yangın, Ümmügülsüm Tanman Zıplar, Demet Cansaran-Duman
Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Tandoğan, Ankara, TÜRKİYE

Kanser hastalığının tedavisine etkin çözüm bulmak için uluslararası işbirlikli birçok araştırma yapılmaktadır ve bu devam eden çalışmalardan birçok umut veren sonuçlar elde edilmiştir. Kanser hastalığının tedavisine henüz etkin bir çözüm bulunamamıştır ancak araştırmacıların yeni yöntemler geliştirme çabası devam etmektedir ve elde edilen araştırma sonuçlarına ait bulguları içeren çalışmalar yayınlanmaya devam etmektedir. Bu kapsamda kanser hastalığının tedavisi üzerine odaklanan çalışmalarda, ileri teknolojilerin kullanımı sonrası elde edilen bulgular kişiselleştirilmiş tıp alanında ve klinik uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde genom dizilemeleri ile genoma dair bilgilerin elde edilmesini sağlayan yeni nesil dizileme teknolojileri, kanser araştırmalarında kullanılan en gelişmiş teknolojilerden biridir. Yeni nesil dizileme teknolojisi hem genleri inceler hem de bazı mutasyonların tespit edilmesini sağlar. Yeni Nesil Dizileme teknolojisi bilinmeyen dizi varyasyonlarını kısa zamanda ve daha kolaylıkla belirlenmesini sağlar böylece klinisyenlerin kanser oluşum, ilerleme ve metastaz mekanizmalarını daha iyi anlamalarını mümkün kılar. Bu derlemede tümör belirteci belirlenmesi, farmakogenomik, hedefe yönelik tedavi, hassas tıp, aşı ile tedavi, biyofarmasötikler, polifarmokoloji, toksigonostik ve farmakoepidemiyoloji gibi alanları da içeren farmasötik uygulamalarda, yeni nesil dizileme teknolojisinin kullanılabilirliği hakkında bilgi sağlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Farmasötik Uygulamalar, Kanser, Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi

Pharmaceutical Applications Based on Next Generation Sequencing Technology in Oncologic Drug Development

Sevcan Yangın, Ümmügülsüm Tanman Zıplar, Demet Cansaran-Duman
Ankara University, Biotechnology Institute, Tandoğan, Ankara, TURKEY

In order to find an effective solution to the treatment of cancer disease, many international collaborative researches have been carried out and many promising results have been obtained from these on going studies. An effective solution has not yet been found for cancer disease but studies on the development of new treatment methods and the findings of the research results continue to be published. In this context, in the studies focusing on the treatment of cancer, the findings obtained after the use of advanced technologies have been used in personalized medicine and clinical applications.
Nowadays, next-generation sequencing technologies, which provide information on genomes with genome sequencing, are one of the most advanced technologies used in cancer research. Next-generation sequencing technology examines both genes and identifies some mutations.
This technique enables the identification of unknown sequence variations in a short time and more easily, thus enabling clinicians to better understand the mechanisms of cancer. In this review, we aimed to provide information about the availability of next generation sequencing technology in pharmaceutical applications including areas such as tumor marker determination to pharmacogenomics, targeted therapy, precision medicine, vaccine treatment, biopharmaceutics, polypharmocology, toxgonostics and pharmacoepidemiology.

Keywords: Pharmaceutical applications, Cancer, Next generation sequencing

Sevcan Yangın, Ümmügülsüm Tanman Zıplar, Demet Cansaran-Duman. Pharmaceutical Applications Based on Next Generation Sequencing Technology in Oncologic Drug Development. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(4): 473-486

Sorumlu Yazar: Demet Cansaran-Duman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w