ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 76 (4)
Cilt: 76  Sayı: 4 - 2019
1.
THDBD 2019-4 Cilt 76 Tüm Dergi
TBHEB 2019-4 Vol 76 Full Printed Journal
Utku Ercömart
Sayfalar 378 - 487
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa ile immunize edilen tavuklardan elde edilen IgY antikorlarının etkinliğinin ELISA yöntemiyle araştırılması
Investigation of the effectiveness of IgY antibodies obtained from chickens where immunized with Streptococcus aureus, Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa by ELISA
Ali Afandi, Funda Doğruman Al
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.67366  Sayfalar 379 - 390

3.
Üçüncü basamak bir hastanede iki yıllık HIV pozitifliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of two-year HIV positivity in a tertiary hospital
Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Sevgi Yılmaz Hanci, GÜLİZ DOĞAN, ARZU BAYRAM, Neval Agus, Nisel Yılmaz, ŞÜKRAN SABA ÇOPUR, SEBAHAT Şen TAŞ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.70370  Sayfalar 391 - 394

4.
Klinik Pseudomonas aeruginosa izolatlarının virülans özellikleri ve epidemiyolojik ilişkisi
The virulence characteristics and epidemiological relationship of clinical Pseudomonas aeruginosa isolates
Nilüfer Uzunbayır-Akel, Yamaç Tekintaş, Fethiye Ferda Yılmaz, İsmail Öztürk, Mustafa Okeer, Sabire Şöhret Aydemir, Feriha Feriha Çilli, Mine Hoşgör-Limoncu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.68235  Sayfalar 395 - 404

5.
Hemovijilans Hemşireliği Ve Transfüzyon Güvenliğine Katkısı
Hemovigilance Nursing And Contributıon To Transfusion Safety
Rabiya Gün, Semra Öz, Selma Altındiş, Yeşim Uyutan, Mehmet Köroğlu, Mustafa Altındiş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.19970  Sayfalar 405 - 414

6.
Çocukluk Çağında Ekstrahepatik Portal Ven Obstruksiyonuna Hematolojik Bakış Açısı
Hematological Aspects of Extrahepatic Portal Vein Obstruction in Childhood
Neslihan Karakurt, Fatma Demirbaş, Gönül Çaltepe, Canan Albayrak, Ayhan Gazi Kalaycı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.89106  Sayfalar 415 - 422

7.
Orta Anadolu bölgesinde tersiyer bir merkeze başvuran gebe hastalarda Sitomegalovirüs (CMV) tarama sonuçları
Cytomegalovirus (CMV) screening results in pregnant women admitted to a tertiary center in the middle Anatolia
Özgür Kan, Özgür Koçak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.55631  Sayfalar 423 - 430

8.
Çorum ilinde hemşirelik öğrencilerinin kistik hidatik hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları
Knowledge and attitudes of nursing students about cystic hydatid in Çorum Province
Gülay Yılmazel, Derya Yapar, Aysegul Taylan Ozkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.95826  Sayfalar 431 - 440

9.
Ünye İlçesinde Ağustos 2017’de Meydana Gelen Norovirüs İlişkili Su Kaynaklı Bir Salgın Üzerinden Epidemiyolojik Yaklaşım, Kontrol Önlemleri, Zorluklar
Epidemiological Approach, Control Measures and Challenges of a Norovirus-Associated Waterborne Outbreak in Unye District in August 2017
Zeynep Özge Özgüler, Fehminaz Temel, Pınar Duman, Çağrı Emin Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.80106  Sayfalar 441 - 452

10.
Üçüncü basamak bir hastanede 2006-2016 yılları arasında kistik ekinokokkozis vakaları
Cystic echinococcosis cases in a tertiary hospital between 2006 and 2016
Arif Dogan Habiloglu, Duygu Mert, Niyazi Karaman, Guray Togral, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.99706  Sayfalar 453 - 460

11.
HIV ile enfekte olan obez bireylerde Sistatin- C
Cystatin-C in HIV-infected obese individuals
Dilek Yağcı Çağlayık, Hakkı Arıkan, Serpil Çeçen
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.43650  Sayfalar 461 - 468

DERLEME
12.
Bruselloz düşünüyorum ama doğrulayamıyorum: Seronegatif Bruselloz
I think of Brucellosis but can not verify: Seronegative Brucellosis
Ahmet Sertçelik, Turan Buzgan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.93609  Sayfalar 469 - 472

13.
Onkolojik İlaç Geliştirilmesinde Yeni Nesil Dizileme Teknolojisine Dayalı Farmasötik Uygulamalar
Pharmaceutical Applications Based on Next Generation Sequencing Technology in Oncologic Drug Development
Sevcan Yangın, Ümmügülsüm Tanman Zıplar, Demet Cansaran-Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.33576  Sayfalar 473 - 486

LookUs & Online Makale
w