ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Endotrakeal tüplerdeki tehdit: Fitalatlar [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 335-336 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.47887

Endotrakeal tüplerdeki tehdit: Fitalatlar

Şemsi Mustafa AKSOY1, Ezgi ERKILIÇ2, Ebru AYÖZTÜRK2
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Fitalat, endotrakeal tüp, zararlı etki

The threat in our endotracheal tubes: Phthalates

Şemsi Mustafa AKSOY1, Ezgi ERKILIÇ2, Ebru AYÖZTÜRK2
1University Of Yıldırım Beyazıt, Faculty Of Medicine
2Ankara Bilkent City Hospital

Keywords: Phthalates, Endotracheal Tubes, harmful effect

Şemsi Mustafa AKSOY, Ezgi ERKILIÇ, Ebru AYÖZTÜRK. The threat in our endotracheal tubes: Phthalates. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 335-336

Sorumlu Yazar: Ezgi ERKILIÇ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w