ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Pandemi iletişiminde Ankara örneği “COVID-19 Kriz Merkezleri” [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(2): 159-170 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.54280

Pandemi iletişiminde Ankara örneği “COVID-19 Kriz Merkezleri”

Asiye Çiğdem ŞİMŞEK1, Mustafa Sırrı KOTANOĞLU1, Hasan GÜL1, Deniz ÇAKMAK1, Seher MUSAONBAŞIOĞLU1, Yunus Emre BULUT1, Ebru AYDAL1, Hasan IRMAK2, Zülfikar AKELMA3
1Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Ankara
2T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara
3Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 11 Mart 2020 tarihinde yeni koronavirüs salgınını “COVID-19 pandemisi” olarak ilan etmesinin ardından 15 Mart 2020 tarihinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve vatandaşlarımızdan gelen soruları cevaplamak üzere ve 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezlerinden biri olan Ankara COVID-19 Çağrı Karşılama Merkezinin çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan çalışmamızın verileri 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplanmış ve istatistiksel değerlendirme sayı ve yüzde dağılımları Google Drive yazılım raporları ile yapılmıştır.
BULGULAR: COVID-19 Çağrı Karşılama Merkezine gelen çağrıların %5’inde COVID-19 aşıları ile ilgili bilgi talep edilmiştir; arayan kişilerin %34’ü temaslı, %39’u pozitif vakadır. Çağrıların %25,39’u PCR testi yaptırma talebi, %20,45’i hastalık hakkında bilgi alma ve %15,04’ü karantina süreci hakkında bilgi alma amacıyla gerçekleşmiştir. Durumu acil olarak değerlendirilen 18.514 vaka (%2,51) ambulans ile hastanelere sevk edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Salgın yönetimleri için halkın doğru, anlaşılır, kolay erişilebilir bilgileri aktararak güvenini kazanmak gereklidir. Bu amaçla oluşturulan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü COVID-19 Çağrı Karşılama Merkezine günün her saatinde 7/24 ulaşılarak sözel iletişim yoluyla doğru bilgiler edinmesine katkı sağlanmaya devam edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, çağrı karşılama, pandemi iletişimi, infodemi

The example of Ankara in pandemic communications “COVID-19 Crisis Centers”

Asiye Çiğdem ŞİMŞEK1, Mustafa Sırrı KOTANOĞLU1, Hasan GÜL1, Deniz ÇAKMAK1, Seher MUSAONBAŞIOĞLU1, Yunus Emre BULUT1, Ebru AYDAL1, Hasan IRMAK2, Zülfikar AKELMA3
1Ankara Provincial Health Directorate, Public Health Services Presidency, Ankara
2Ministry of Health of Turkey, General Directorate of Public Health, Ankara
3Ankara Provincial Health Directorate, Ankara

INTRODUCTION: After the World Health Organization (WHO) declared the new coronavirus epidemic as the “COVID-19 pandemic” on March 11, 2020; the COVID-19 Call Center was established on March 15, 2020 within the Ankara Provincial Health Directorate. It was aimed to evaluate the works of the COVID-19 Call Center, which was one of the call centers established to answer questions from our citizens and to serve 24 hours a day, 7 days a week, in this study.
METHODS: The data of our descriptive study was collected between January 01, 2021 and December 31, 2021, and statistical evaluation, number and percentage distributions were made with Google Drive software reports.
RESULTS: Information about COVID-19 vaccines was requested in 5% of the calls incoming to the COVID-19 Call Center, 34% of the callers were contacts and 39% were positive cases. 25.39% of the calls were for PCR testing, 20.45% for information about the disease and 15.04% for information about the quarantine process. 18.514 cases (2.51%) whose conditions evaluated as emergency were referred to the hospitals by ambulance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is necessary to gain the trust of the public by transmitting accurate, understandable and easily accessible information for epidemic management. The Ankara Provincial Health Directorate COVID-19 Call Center, which was created for this purpose, continues to contribute to the acquisition of accurate information by means of verbal communication by reaching the 7/24 at any time of the day.

Keywords: COVID-19 pandemic, call handling, pandemic communication, infodemic

Asiye Çiğdem ŞİMŞEK, Mustafa Sırrı KOTANOĞLU, Hasan GÜL, Deniz ÇAKMAK, Seher MUSAONBAŞIOĞLU, Yunus Emre BULUT, Ebru AYDAL, Hasan IRMAK, Zülfikar AKELMA. The example of Ankara in pandemic communications “COVID-19 Crisis Centers”. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(2): 159-170

Sorumlu Yazar: Asiye Çiğdem ŞİMŞEK, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w