ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 80 (2)
Cilt: 80  Sayı: 2 - 2023
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2023-2 Cilt 80 Tüm Dergi
TBHEB 2023-2 Vol 80 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.72693  Sayfalar 134 - 245
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
COVID-19 pandemisinde farklı pH derecelerinde kullanılan dezenfektanların neden olduğu fibroblast dejenerasyonu üzerine Moringa oleifera ekstraktının etkisinin araştırılması
Investigation of the effect of Moringa oleifera extract on fibroblast degeneration caused by disinfectants used at different pH levels in the COVID-19 pandemic
Yeşim YENİ, Sıdıka GENÇ, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU, Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.09069  Sayfalar 135 - 144

3.
COVID-19 ile ilgili ulusal karantina günlük yaşam aktivitelerini ve fiziksel ağrı durumunu nasıl etkiledi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği
How COVID-19-related national lockdown affected daily life activities and physical pain status? A sample from the Turkish Republic of Northern Cyprus
Taygun DAYI, Müjgan ÖZTÜRK, Melis BAĞKUR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.68366  Sayfalar 145 - 158

4.
Pandemi iletişiminde Ankara örneği “COVID-19 Kriz Merkezleri”
The example of Ankara in pandemic communications “COVID-19 Crisis Centers”
Asiye Çiğdem ŞİMŞEK, Mustafa Sırrı KOTANOĞLU, Hasan GÜL, Deniz ÇAKMAK, Seher MUSAONBAŞIOĞLU, Yunus Emre BULUT, Ebru AYDAL, Hasan IRMAK, Zülfikar AKELMA
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.54280  Sayfalar 159 - 170

5.
COVID-19 önleme ve kontrol davranışının sağlığı geliştirme modeli: Karma yöntem çalışması
Health promotion model of COVID-19 prevention and control behavior: A mixed methods study
Widana PRIMANINGTYAS, Endang SUTISNA SULAEMAN, Heni HASTUTI, Anak Agung Alit Kirti Estuti Narendra PUTRİ, Abdul RAHMAN, Slamet RIYADI
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.53896  Sayfalar 171 - 182

6.
Farelerde nikotin kaynaklı nefrotoksisitede poli(ADP-riboz) polimeraz yolağının olası rolü
The possible role of the poly(ADP-ribose) polymerase pathway in nicotine-induced nephrotoxicity in mice
Selin HAZIR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.32767  Sayfalar 183 - 190

7.
Rozasealı hastalarda Demodex ve yüzeyel bakteri florasının araştırılması
Investigation of Demodex and superficial flora in patients with Rosacea
Özlem AYTAÇ, Neşe GÖÇER GÜROK, Feray Ferda ŞENOL, Zülal AŞÇI TORAMAN, Savaş ÖZTÜRK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.56667  Sayfalar 191 - 200

8.
Türkiye’nin Çukurova bölgesinde evcil ruminantların düşük etiyolojisinde Brucella abortus suşlarının rolü ve moleküler epidemiyolojik özellikleri
The role of Brucella abortus strains in the abortion etiology of domestic ruminants in the Cukurova region, Turkey and molecular epidemiological characteristics
Süleyman ASLAN, Tülay KANDEMİR, Nur Sima UPRAK, Toğrul NAĞIYEV
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.35033  Sayfalar 201 - 212

DERLEME
9.
Türkiye’de kedilerdeki Toxoplasma gondii araştırmaları
Toxoplasma gondii studies on cats in Turkey
Banuçiçek YÜCESAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.95871  Sayfalar 213 - 220

10.
Hazır yemek işletmelerinde hijyen uygulamaları ve COVID-19 önlemleri
Hygiene practices in catering establishments and COVID-19 precautions
Ayşegül KIRMIZIGÜL, Şule Şeyma YALÇIN, Gökçen BOZKURT, İlkin Yücel ŞENGÜN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.03443  Sayfalar 221 - 236

11.
Rusya Federasyonu’nda opisthorchiasis: Acil bir halk sağlığı sorunu
Opisthorchiasis in the Russian Federation: An urgent public health problem
Oksana BIBIK, Mahmoud ABDELHAMID, Shimaa SAMEEH
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.45787  Sayfalar 237 - 244

LookUs & Online Makale
w