ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Üriner Myiasis [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2002; 59(1): 57-60

Üriner Myiasis

Berk Burgu
Ssk Ankara / Dışkapı Eğitim Hastanesi, I. Üroloji Kliniği

GİRİŞ
İlgili literatürlere atfen myiasis teriminin ilk kez 1840 yılında Hope tarafından bazı Diptera larvalarının insanlarda yaptığı hastalığı tanımlamak için “Insect’ler ve insan vücudunda tesadüfen bulunan larvalar” adlı kitapta önerildiği “myia” nın yunanca sinek anlamında olduğu, “myiasis” için sinek hastalığı denilebileceği kaydedilmektedir (1-5). Myiasis teriminin karekterleri ve kapsamı uzun zaman süresi içinde nispeten netleşmiş olup, günümüzde myiasis insan ve omurgalı hayvanların doku ve organ boşluklarının bazı sinek (Diptera) larvaları ile enfestasyonu ve bu larvaların canlı veya ölü dokular, vücut sıvı maddeleri veya sindirilmemiş gıdalar ile beslenmeleri sonucu meydana getirdiği lezyonları ifade etmek için kullanılmaktadır (1, 5, 6). Myiasis 1) Anatomik 2) Entomolojik olarak sınıflandırılmaktadır. Anatomik olan sınıflandırmada larvaların lokalize olduğu anatomik bölge, organ, doku söz konusudur (Kullanılan terimler değişik olmakla birlikte dermal, subdermal, intestinal, ürogenital, nasal, oküler vb. gibi.). Entomolojik olan sınıflandırmada ise larvaların gösterdiği parazitizm derecesi önemli olmakta, bu bağlamda myiasis’in zorunlu, istemli ve rastlansal olabileceği belirtilmektedir (1-5, 6).


Uriner Miasis

Berk Burgu
Ssk Ankara / Dışkapı Eğitim Hastanesi, I. Üroloji Kliniği


Berk Burgu. Uriner Miasis. Turk Hij Den Biyol Derg. 2002; 59(1): 57-60

Sorumlu Yazar: Berk Burgu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2620 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w