ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Likenler Ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2008; 65(1): 43-50

Likenler Ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları

Demet Cansaran Duman
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı İlaç Ve Kozmetikler Araştırma Müdürlüğü, Ankara

Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR), liken filogenisi ve populasyon genetiğinin moleküler incelemelerinin yapılabilmesi için oldukça basit ve güçlü bir tekniktir. Likenler alg ve mantardan oluşan simbiyotik bir birlikteliktir bu nedenle moleküler çalışmalarda özel dikkat edilmesi gerekir. Bu derlemede, likenlerden DNAekstraksiyonu, RAPD metodu ve rRNA'nın ITS bölgesi çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda, moleküler biyolojik teknikler daha güvenli tanımlamalar için kullanılabilecek ve yeni moleküler teknikler liken filogenisini daha iyi anlayabilmemize katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Liken, PCR, Moleküler Sistematik.

Lichens and Molecular Biological Applications

Demet Cansaran Duman
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı İlaç Ve Kozmetikler Araştırma Müdürlüğü, Ankara

The Polymerase Chain Reaction (PCR) is a fairly simple but powerful technique for molecular investigations of lichen phylogeny and population genetics. Lichens are a symbiotic association of a fungus and alga, thus they require special considerations for molecular stu-dies. The present review focuses on nucleic acid extraction from lichens studies on randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) method and the internal transcribed spacer regions of rRNA. İn the coming years, molecular biological techniques will be used for more accurate i-dentification of lichen and the newly available molecular methods will significantly contribute to our understanding of lichen phylogeny.

Keywords: Lichens, PCR, Molecular systematic.

Demet Cansaran Duman. Lichens and Molecular Biological Applications. Turk Hij Den Biyol Derg. 2008; 65(1): 43-50

Sorumlu Yazar: Demet Cansaran Duman
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (5760 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w