ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Daminozit'in Tavşan Karaciğer Glutatyon-S-Transferaz Aktivitesine Etkisinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 7-10

Daminozit'in Tavşan Karaciğer Glutatyon-S-Transferaz Aktivitesine Etkisinin Araştırılması

İsmihan Göze1, İzzet Yelkovan2, Sevtap Bakır3, Ziynet Çınar4
1C. Ü. S. H. M. Y. Okulu
2C. Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Abd
3C. Ü. Tıp Fak. Biyokimya Abd
4C. Ü. Tıp Fak. Biyoistatistik Abd

AMAÇ: Çalışmada tavşan karaciğerinden izole edilen Glutatyon-S-Transferaz'ın etkili bir pestisit olan daminozit ile etkileşimi incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Glutatyon -S-Transferaz enzimi in vitro şartlarda değişik dozlarda daminozit ile muamele
edilerek, reaksiyonları gözlenmiştir.
BULGULAR: Bulgular 1-kloro 2,4 dinitro benzen (CDNB) substrat olarak kullanıldığında elde edilen aktivite ile karşılaştırılmıştır.
SONUÇ: Regresyon ve korelasyon analizi yapılmış ve sonuçlar spesifik aktivite olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Daminozit, Glutatyon -S- Transferaz

An Investigation On Effect Of Daminozide To The Glutation-S-Transferase Activity In Rabbit Liver

İsmihan Göze1, İzzet Yelkovan2, Sevtap Bakır3, Ziynet Çınar4
1C. Ü. S. H. M. Y. Okulu
2C. Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Abd
3C. Ü. Tıp Fak. Biyokimya Abd
4C. Ü. Tıp Fak. Biyoistatistik Abd

OBJECTIVE: We analyzed the interaction between glutation-S-transferase, which is isolated from the liver of rabbits, and daminozide which is an effective pesticide.
METHODS: Glutation-S-transferase enzymes were treated with daminozide in vitro conditions at various doses, and the reactions were recorded.
RESULTS: The observed activities were compared with the activity of 1-chloro 2, 4 dinitrobenzen substrate and a regression analaysis was performed to investigate the correlation.
CONCLUSION: The result were expressed as spesific activites.

Keywords: Daminoside, Glutation S-Transferase

İsmihan Göze, İzzet Yelkovan, Sevtap Bakır, Ziynet Çınar. An Investigation On Effect Of Daminozide To The Glutation-S-Transferase Activity In Rabbit Liver. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 7-10

Sorumlu Yazar: İsmihan Göze
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2482 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w