ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 61 (1)
Cilt: 61  Sayı: 1 - 2004
ARAŞTIRMA
1.
Diyarbakır Asker Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Kan Donörlerinde Hbv, Hcv, Hıv Ve Sifilis Taraması
Screening Of Hbv, Hcv, Hiv And Syphilis In Blood Donors Applying To Blood Center Of Diyarbakır Military Hospital
Nurittin Ardıç, Mustafa Özyurt, Tuncay Kurukuyu, İlker Murat Şen
Sayfalar 1 - 4

2.
Disk Difüzyon ve E-Testi İle Meropenem, Ofloksasin Ve Sefepim’in Duyarlılıklarının Saptanması
Determination Of Susceptibility Of Meropenem, Ofloxacin, Cefepime With Disc Diffusion And E-Test
Abbas Yousefi Rad, Ahmet Arslantürk
Sayfalar 5 - 8

3.
Şanlıurfa İli Kent Merkezinde Kutanöz Leishmaniasis İnsidans Ve Prevalansı
Incidence And Prevalence Of Cutaneous Leishmanıası In Central Part Of Şanlıurfa Province
Yıldırım Bayazıt, Hilal Özcebe
Sayfalar 9 - 14

4.
Ciltten İzole Edilen Stafilokokların Antibiyotik Duyarlılıkları, β-Laktamaz Aktiviteleri Ve Plazmit Dna İçerikleri
Determination Of Antibiotic Sensitivity, β -Lactamase Activity And Plasmid Dna’s Of Staphylococcus Bacteria Isolated From Skin
Recep Kurt, Belma Aslım, Yavuz Beyatlı, Z. Nur Yüksekdağ
Sayfalar 15 - 21

5.
Elektromanyetik Alanın Maya Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
The Investigation Of The Effects Of Electromagnetic Fields On Yeast Cells
Özlem Erol, Günhan Erdem
Sayfalar 23 - 28

6.
Spesifik Patojen Free (Spf) Fare Üretme Çalışması
Study Of Breeding Specific Pathogen Free (Spf) Mice
İlhan Bozyiğit, Özcan Özkan, Hülya Belen, Toshima Nobunaga
Sayfalar 29 - 35

DERLEME
7.
Yeni Peptid Antibiyotik Olan Magainin Ve Peksigananın Etkileri
Effects Of Magainin And Pexiganan As New Peptide Antibiotics
Teoman Z. Apan
Sayfalar 37 - 40

8.
Subklinik Hipotiroidizm Ve Ateroskleroz
Subclinical Hypothyroidism And Atherosclerosis
Serpil Turhan, Zeynep Kütük, Fatma Uçar
Sayfalar 41 - 47

9.
Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri
The Negative Effects Of Noise On Human Health
Remzi Toprak, Nizami Aktürk
Sayfalar 49 - 58

LookUs & Online Makale
w