ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 63 (1)
Cilt: 63  Sayı: 1 - 2006
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2006-1,2,3 Cilt 63 Tüm Dergi
TBHEB 2006-1,2,3 Vol 63 Full Printed Journal

Sayfalar 0 - 186
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Biyolojik Silahlar Ve Biyoterörizm
Biological Weapons And Bioterrorism
Selçuk Kılıç
Sayfalar 1 - 20

3.
Biyolojik Silah Olarak Bakteriler: “Kategori A ajanlar”
Bacteria As Agents of Biological Weapons: “Category A Agents”
Selçuk Kılıç
Sayfalar 21 - 46

4.
Biyolojik Silah Olarak Bakteriler: “Kategori B Ajanlar”
Bacteria As Agents of Biological Weapons: “Category B Agents”
Selçuk Kılıç, Cahit Babür
Sayfalar 47 - 66

5.
Biyolojik Silah Olarak Viral Ajanlar
Viral Agents As Biological Weapons
Yavuz Uyar, Alper Akçalı
Sayfalar 67 - 78

6.
Biyolojik Silah Olarak Paraziter Ajanlar
Parasites As Biological Weapons
Ümit Çimli Aksoy, Ayşegül Taylan Özkan
Sayfalar 79 - 84

7.
Biyolojik Silah Olarak Toksinler
Toxins As Agents Of Biological Weapons
Selçuk Kılıç
Sayfalar 85 - 106

8.
Biyolojik Ve Kimyasal Terör Tehdidinde Toplum Sağlığı Cevabının Planlanması
Planning Of Public Health Response To Biological And Chemİcal Terrorism Threats
Metin Demir, Mustafa Özer, Mehmet Çetin
Sayfalar 107 - 114

9.
Biyoterörizm ve Dekontaminasyon Yönetimi
Bioterrorism and Decontamination Management
Mehmet Baysallar, Levent Kenar
Sayfalar 115 - 128

10.
Kimyasal Savaş Ajanlarının Solunum Sistemine Etkileri ve Tedavi Yaklaşımları
Respiratory System Effects and Treatment Approaches of Chemical Warfare Agents
Sermet Sezigen, Turan Karayılanoğlu
Sayfalar 129 - 134

11.
Kimyasal Ajanlara Bağlı Ölümlerde Otopsi Güvenliği
Autopsy Safety On Fatalities Related To Chemical Agents
Harun Tuğcu, Yıldıray Zeyfeoğlu, Mesut Ortatatlı, Mehmet Toygar, Mükerrem Safalı
Sayfalar 135 - 138

12.
Nükleer Silahlar ve Radyasyon
Effects Of Nuclear Weapons And Radiation
Cansın Arda
Sayfalar 139 - 144

13.
Tehlikeli Materyallerin Güvenli Taşınması
Safety Shipping Of Dangerous Goods
Özge Öncül, Demet Yumuşak
Sayfalar 145 - 150

ARAŞTIRMA
14.
In Vitro Reactivation Potency Of Newly Developed Oximes
Yeni Geliştirilen K027 Ve K048 Oksimlerinin İn Vitro Reaktivasyon Potensi
Kamil Kuca, Jiri Cabal, Daniel Jun, Martina Hrabınova, Jiri Kassa
Sayfalar 151 - 156

15.
Tabunla Zehirlenen Sıçanlarda Yeni Geliştirilen Oksimlerin Nöroprotektif Etkilerinin Trimedoksim İle Bir Karşılaştırması
A Comparison Of Neuroprotective Effects Of Newly Developed Oximes With Trimedoxime In Tabun-Poisoned Rats
Jiri Kassa, Gabriela Kunesova, Kamil Kuca
Sayfalar 157 - 164

OLGU SUNUMU
16.
Şarbon Şüpheli Pakete Nbc Laboratuvarının Yaklaşımı: Olgu Sunumu
The Approach Of Nbc Laboratory To Anthrax Suspected Packa Ge: Case Report
Turan Karayılanoğlu, Levent Kenar, Mesut Ortatatlı, Ali Öztuna
Sayfalar 165 - 169

LookUs & Online Makale
w