ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 68 (4)
Cilt: 68  Sayı: 4 - 2011
ARAŞTIRMA
1.
2006-2010 yıllarında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’na başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı
Distribution of intestinal parasites in patients presented at the Parasitology Laboratory of the Medical School of Mustafa Kemal University during the Years 2006 and 2010
Gülnaz Çulha, Burcu Gülkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.16013  Sayfalar 165 - 174

TÜM DERGİ
2.
2011-4 Tüm Dergi
2011-4 Full Printed Journal

Sayfalar 165 - 257
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi’nde bir yıllık sürede kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları
Microorganisms isolated from blood cultures during the period of one year at the 82nd Year Rize State Hospital and their susceptibility to antibiotics
Ayşegül Çopur Çiçek, Zeynep Şentürk Köksal, Ayşe Ertürk, Ersin Köksal
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.66588  Sayfalar 175 - 184

4.
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarının pandemik influenza A/H1N1 aşılaması ve aşıya bağlı yan etkiler
Pandemic influenza A/H1N1 vaccination and vaccine-related side effects in health care workers of GATA Haydarpasa Training Hospital
Sinem Budak, Ali Acar, Zehra Karacaer, Hüsrev Diktaş, Vedat Turhan, Oral Öncül, Levent Görenek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.78055  Sayfalar 185 - 190

5.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düşük düzeyde anti-hepatit C pozitifliği saptanan örneklerin HCV RNA düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of HCV RNA levels in samples with low anti-hepatitis C virus antibodies at Tepecik Education and Research Hospital
Şükran Köse, Gülfem Ece, Pınar Şamlıoğlu, Selim Topaloğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.44154  Sayfalar 191 - 196

OLGU SUNUMU
6.
Guillain-Barre sendromu nedeniyle hastanede yatan bir hastada gelişen Burkholderia cepacia sepsisi
Burkholderia cepacia sepsis observed in a hospitalized patient with Guillain-Barre syndrome
Orhan Baylan, Mehmet Burak Selek, Semih Alay, Oral Öncül, Mustafa Özyurt, Tunçer Haznedaroğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.67799  Sayfalar 197 - 202

7.
Verositotoksin üreten Escherichia coli (VTEC) ve enterik adenovirüsün birlikte etken olduğu gastroenteritli bir pediyatrik olgu sunumu
A pediatric case report of gastroenteritis caused by verocytotoxin producing Escherichia coli (VTEC) and enteric adenovirus
Recep Kesli, Huseyin Bilgin, Melike Emiroglu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.78941  Sayfalar 203 - 208

8.
Giresun ilinden hafif seyirli bir hantavirüs olgusu; olgu sunumu
Hantavirus infection with a mild course in a patient from Giresun province: A case report
Ahsen Öncül, Safiye Koçulu, Dilek Yağçı-çağlayık, Yavuz Uyar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.26023  Sayfalar 209 - 214

DERLEME
9.
Biyokontrolde doğal ürünlerin kullanılması; Kitosan
The use of chitosan as a biological control remedy
Özlem İmamoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.55376  Sayfalar 215 - 222

10.
Makrofungusların besin değeri ve biyolojik etkileri
Nutritional value and biological effects of macrofungi
Osman Üstün
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.00922  Sayfalar 223 - 240

11.
Genotoksik hasarın belirlenmesinde mikronükleus testi
Micronucleus test for determining genotoxic damage
Vedat Şekeroğlu, Zülal Atlı Şekeroğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.06977  Sayfalar 241 - 252

LookUs & Online Makale
w