ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 69 (3)
Cilt: 69  Sayı: 3 - 2012
1.
2012-3 Cilt 69 tüm dergi
2012-3 Vol: 69 Full Printed Journal
Selahattin Taşoğlu
Sayfa 0
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Metisiline dirençli Stafilokok suşlarında tigesiklin etkinliğinin araştırılması
Investigation of activity of tigecycline against methicillin-resistant Staphylococci strains.
Aysegul Opuş, Recep Keşli, Muhammet Guzel Kurtoğlu, Asuman Güzelant, Elif Bilge Uysal
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.79553  Sayfalar 121 - 126

3.
Squamarina lentigera türlerinde usnik asit konsantrasyonunun antimikrobiyal aktivitesi
Antimicrobial activity of usnic acid on Squamarina lentigera lichen species
Demet Cansaran Duman, Mehmet Gökhan Halıcı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.74436  Sayfalar 127 - 134

4.
Et örneklerinden izole edilen Staphylococcus aureus ve koagülaz negatif stafilokok'ların biyofilm üretimi ve DNaz aktivitelerinin belirlenmesi
Determination of biofilm production and DNase activity of S. aureus and coagulase negative staphylococci isolated from meat samples
Neslihan Gündoğan, Özlem Ataol
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.03880  Sayfalar 135 - 142

5.
Enteral beslenme ürünlerindeki toplam vitamin C miktarının HPLC yöntemi ile belirlenmesi
Quantitative determination of total vitamin C in enteral nutrional products by using HPLC
Pınar Kaynar, Meşküre Canbolat, Ayşe Kavaklı, Esra Jale Özeroğlu, Serdar Alp Subaşı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.80037  Sayfalar 143 - 148

6.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 2009-2011 yılı Tüberküloz Laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of Tuberculosis Laboratory results in Çanakkale Onsekiz Mart University Research and Education Hospital for 2009-2011
Nilgun Özbey, Alper Akçalı, Müşerref Tatman Otkun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.47124  Sayfalar 149 - 154

7.
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışanlarda nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı ve metisilin direncinin araştırılması
Investigation of nasal carriage of Staphylococcus aureus and Meticilin Resistance in the Kütahya Health Directorate workers
Aysel Gülbandılar, Emine Didem Beyhan, Halil İbrahim Kısa
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.26122  Sayfalar 155 - 162

OLGU SUNUMU
8.
Pediatrik bir hastada Salmonella paratyphi A’nın neden olduğu bir akut hemorajik sistit olgusu
A case of acute hemorrhagic cystitis caused by Salmonella paratyphi A in a pediatric patient
Erkan Yula, Özcan Deveci, Türkan Toka Özer, Alicem Tekin, Melek İnci, Ali Karakuş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.17894  Sayfalar 163 - 168

DERLEME
9.
Mikrosistin Biyosentez Yolaklarının Düzenlenmesi and Genetik Mekanizmalar
The Regulation of Microcystin Biosynthesis Pathways and Genetic Mechanisms
Serap Yalçın
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.48343  Sayfalar 169 - 178

LookUs & Online Makale
w