ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 71 (2)
Cilt: 71  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2014-2 Cilt 71 Tüm Dergi
TBHEB 2014-2 Vol 71 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.26234  Sayfalar 60 - 106
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA
2.
Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı
Seroprevalence of HBV, HCV and HIV among health care workers in the Afyon Pediatrics, Obstetrics and Gynecology Hospital
Zerrin Aşcı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.36025  Sayfalar 61 - 66

3.
Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılıkları
Microorganisms isolated from blood cultures and their antimicrobial susceptibilities
Feyza Çetin, İpek Mumcuoğlu, Altan Aksoy, Yakup Gürkan, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.23230  Sayfalar 67 - 74

4.
Erzurum merkezinde bazı okullardaki lavabo-tuvalet muslukları ve sularının mikrobiyolojik yönden incelenmesi
Microbiological examination of waters from faucets of washbasin-toilets in some schools at the city centre of Erzurum
Ahmet Yılmaz, Hakan Uslu, Ahmet Ayyıldız
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.76993  Sayfalar 75 - 80

5.
Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde derin trekeal aspirat örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of antimicrobial susceptibility patterns of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii strains that were isolated from deep tracheal aspirate specimens in Çorum Hitit University Training and Research Hospital
Leyla ÖZÜNEL, Zehra İlkay BOYACIOĞLU, Ayşe Semra GÜRESER, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.76093  Sayfalar 81 - 88

OLGU SUNUMU
6.
Glucantime ile tedavi edilen yurtdışı kaynaklı bir kutanöz leishmaniasis olgusu
An imported cutaneous leishmaniasis case treated with glucantime
Bayram Pektaş, Ayşegül Aksoy Gökmen, Kıymet Handan Kelekçi, Berrin Uzun, Serdar Güngör, İbrahim Çavuş, Şemsettin Karaca
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.26680  Sayfalar 89 - 92

7.
Kronik nazal enfeksiyonlarda unutulan bir patojen olarak Klebsiella ozaenae
Klebsiella ozaenae as a forgotten pathogen in chronic nasal infections
Melek Uyar, Süleyman Yılmaz, M. Haluk Özkul
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.04696  Sayfalar 93 - 98

DERLEME
8.
Tularemi: Güncel Değerlendirmeler
Updated Assessment On Tularemia
Müsenna Arslanyılmaz, Dilek Aslan, Levent Akın, Dilber Aktaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2014.50490  Sayfalar 99 - 106


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale