ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 74 (3)
Cilt: 74  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
THDBD 2017-3 Cilt 74 Tüm Dergi
TBHEB 2017-3 Vol 74 Full Printed Journal
Utku Ercömart
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.34651  Sayfalar 184 - 260
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Kemoreziztant rahim kanseri hücrelerinin TRAIL ve FAS aracılı apoptoz duyarlılıklarının radyasyon ile arttırılması
Enhancing sensitivity of chemoresistant ovarian cancer cells to TRAIL and FAS mediated apoptosis by radiation
Ercan Cacan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.12499  Sayfalar 185 - 192

3.
Adölesan gebelik gerçekten bir risk faktörü müdür?
Is adolescent pregnancy really a risk factor?
Umit Gorkem, Cihan Toğrul, Tayfun Güngör
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.87699  Sayfalar 193 - 200

4.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Hepatit C virus genotiplerinin ve HCV enfeksiyonu bulaş yollarının belirlenmesi
Determination of Hepatitis C virus genotype and HCV infection transmission routes in Cukurova University Medical Faculty Hospital
Alev Çetin Duran, Filiz Kibar, Salih Çetiner, Akgün Yaman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.24471  Sayfalar 201 - 210

5.
Bazı Antiseptik ve Dezenfektanların Antibakteriyel Etkinliklerinin Araştırılması
Evalution of Antibacterial Activities of Some Antiseptics and Disinfectants
Derya Avcı, Müşerref Otkun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.75002  Sayfalar 211 - 220

6.
Yatan hastalardan izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretimi ve antibiyotik direnç oranları: 2011-2015 verileri
Extended spectrum beta-lactamase production and antibiotic resistance of Escherichia coli and Klebsiella spp. isolated from hospitalized patients: data of 2011-2015
Nilüfer Saygılı Pekintürk, Alper Akgüneş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.66933  Sayfalar 221 - 228

7.
Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Yıllara Göre Antibiyotik Direnci
Antibiotic Resistance Rates of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Clinical Specimens by Years
Ayşe Nuriye Varışlı, Altan Aksoy, Irmak Baran, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.99907  Sayfalar 229 - 236

8.
Hitit Üniversitesi Corum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Lenfadenopati Ön Tanılı Olguların Toksoplazmoz Açısından İrdelenmesi
Investigation of Toxoplasmosis in patients prediagnosed as lymphadenopathy in Hitit University Corum Training and Research Hospital
A. Semra Güreser, Derya Yapar, Leyla Taşçı, Z. İlkay Boyacıoğlu, Ebru Turgal, Nurcan Baykam, Ayşegül Taylan Özkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.37431  Sayfalar 237 - 242

9.
Olgu Sunumu: Yurt Dışı Kaynaklı Üç Plasmodium falciparum Olgusu
Case Report: Three Imported Plasmodium falciparum Cases
Müzeyyen Cömert Aksu, Hasan Bayrak, Sevilay Aydemir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.24022  Sayfalar 243 - 248

10.
Premenstrual sendromda beslenme yaklaşımı
Nutritional approach in premenstrual syndrome
Kübra Işgın, Zehra Büyüktuncer
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.46667  Sayfalar 249 - 260


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale