ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Akciğer Kanseri Tedavisinde Farmakogenomik [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(2): 175-184 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2017.21703

Akciğer Kanseri Tedavisinde Farmakogenomik

Nil Kılıç, Demet Cansaran Duman
Ankara Universitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Merkez Lab., Tandogan, Ankara, TÜRKİYE.

Günümüzde akciğer kanseri erkeklerde en sık rastlanan ve ölümle sonuçlanan kanser tipleri arasında birinci sırayı almaktadır. Hastalığın tedavisine yönelik çalışmalarda en güncel ve önemli ivme insan genom yapısının belirlenmesi ve tümör biyolojisinin anlaşılması ile olmuştur. Farmakogenomik, tümör bağımlı gen mutasyonlarını inceleyerek ilacın hangi hastada hangi oranda daha etkili olacağını belirler. Farmakogenomik’e dayanan yöntemler ile direkt hastalığa yönelik kişiye spesifik tedavi yöntemleri uygulanarak en az yan etki ile hastayı iyileştirme yoluna gidilmektedir. Bunun yanında kişilerdeki gen mutasyonları detaylı incelenerek tümöre karşı ilaç duyarlılığının belirlenebilmesi tedavi seçiminde ve sonucunda çok önemli rol oynamıştır. Bu derleme kapsamında akciğer kanserinin tedavisinde hastaya özel tedavi yöntemine dayalı farmakogenomik uygulamaları ve hastalığın seyrine etkisi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, farmakogenetik, farmakogenomik

Pharmacogenomics in Lung Cancer Treatment

Nil Kılıç, Demet Cansaran Duman
University of Ankara, Biotechnology Institute, Central Lab, Ankara, TURKEY.

Lung carcinoma is the most common cause of cancer-related death in men among other cancer types in last years. The most recent and significant step in the treatment of the disease is the determination of the human genome structure and understanding of tumor biology. Pharmacogenomics examines tumor-dependent gene mutations to determine in which patient the drug will be more effective. Personalized treatments that are specified directly to disease by using pharmacogenomics methods are applied to cure patients with minimum side effects. Also, determining sensitivity of drug against tumor by examining gene mutations in patients plays a crucial role in selection and outcome of treatment. Patient-specific pharmacogenetic applications in lung carcinoma treatment and their effects on prognostic of disease were reviewed in this study.

Keywords: Lung cancer, pharmacogenetic, pharmacogenomic

Nil Kılıç, Demet Cansaran Duman. Pharmacogenomics in Lung Cancer Treatment. Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(2): 175-184

Sorumlu Yazar: Demet Cansaran Duman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w