ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 74 (2)
Cilt: 74  Sayı: 2 - 2017
1.
THDBD 2017-2 Cilt 74 Tüm Dergi
TBHEB 2017-2 Vol 74 Full Printed Journal
Utku Ercömart
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.82356  Sayfalar 112 - 184
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Melanoma hücrelerinin Sendai viral vektörleri ile verimli transdüksüyonu
Efficient transduction of melanoma cells with Sendai viral vectors
Açelya Yılmazer Aktuna, Hadiseh Taheri, Alp Can
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.98705  Sayfalar 113 - 120

3.
Tokat İlinde Yaşayan İnsanlardaki Kene Tutunma Bölgelerinin Değerlendirilmesi
Tick attachment sites in humans living in the Tokat province of Turkey
Adem Keskin, Yunus Emre Bulut, Aysun Keskin, Ahmet Bursalı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.24993  Sayfalar 121 - 128

4.
Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar personelinin tıbbi atık yönetimi konusundaki farkındalığı
Awareness of laboratory staff of biochemistry and microbiology laboratories in medical waste management
Merve Ergin, Serpil Erdoğan, Özcan Erel
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.56244  Sayfalar 129 - 138

5.
Bir Devlet Hastanesinin Yoğun Bakımında Çalışan Sağlık Personelinde El Hijyeni Davranışları
Hand Hygiene Attitudes Of Healthcare Staff Working In Intensive Care Unit Of a State Hospital
Aliye Bulut, Aziz Bulut, Çağla Yiğitbaş, Suat Tuncay
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.43815  Sayfalar 139 - 146

6.
Evde Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
Identification of Training Needs of Home Health Care Workers
Sinan Bulut, Özlem Yiğitbaşıoğlu, Kanuni Keklik, Alev Yücel, Savaş Başar Kartal, İrfan Şencan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.70437  Sayfalar 147 - 154

7.
Piyojenik Karaciğer Apsesi: Olgu Sunumu.
Pyogenic Liver Abscess: Case Report.
Duygu Mert, Muret Ersöz Arat, Öznur Güneş, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.67625  Sayfalar 155 - 160

8.
Nitrik Oksitin Kanser Gelişimi Ve Metastaz Üzerine Etkileri
The Effects Of Nıtrıc Oxıde On Cancer Development And Metastasıs
Mehmet Kürşat Derici, Emine Demirel Yılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.00378  Sayfalar 161 - 174

9.
Akciğer Kanseri Tedavisinde Farmakogenomik
Pharmacogenomics in Lung Cancer Treatment
Nil Kılıç, Demet Cansaran Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.21703  Sayfalar 175 - 184

LookUs & Online Makale
w