ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Ratlarda Linear Alkil Benzen Sülfonatın Serum Ve Karaciğerdeki Enzim Aktiviteleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 1-6

Ratlarda Linear Alkil Benzen Sülfonatın Serum Ve Karaciğerdeki Enzim Aktiviteleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması

Meryem Şakar1, Ahmet Mengi2
1Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bşk.lığı, Aşı- Serum Üretim Ve Araştırma Müdürlüğü, Ankara
2İ. Ü Veterinerlik Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu araştırmada ratlara oral olarak verilen Linear Alkil Benzen Sülfonat’ın (LAS) serum ve karaciğerdeki alanin
YÖNTEMLER: transferaz ve aspartat transferaz aktiviteleri düzeyleri üzerine kronik etkileri incelenmiştir.
BULGULAR: Elde edilen bulgulara göre, LAS’ın %0.002’lik (0.14mg/kg) ve %0.005’lik (0.35mg/kg) dozlarının ratlarda kronik olarak herhangi bir toksisiteye neden olmayacağı ve ratlar için LAS’ın kronik etkilerinin %0.01 (0.7mg/kg) ile %0.03 (2.1mg/kg) dozlarında ve
SONUÇ: 120. günden itibaren gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Linear Alkilbenzen Sülfonat, Alanin Transferaz, Aspartat Transferaz

Chronic Effects Of Linear Alkyl Benzene Sulphonate On Serum And Liver Enzyme Activites In Rats

Meryem Şakar1, Ahmet Mengi2
1Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bşk.lığı, Aşı- Serum Üretim Ve Araştırma Müdürlüğü, Ankara
2İ. Ü Veterinerlik Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul

OBJECTIVE: In this study, the chronic effects of Linear Alkyl Benzene Sulphonate (LAS) given by oral route, were examined on alanin transpherase
METHODS: and aspartate transpherase enzyme activities in serum and liver of rats.
RESULTS: It was concluded that LAS in doses of 0.002% (0.14 mg/kg) and 0.005% (0.35 mg/kg) may not create toxic effects in rats
CONCLUSION: and chronic toxic effects of LAS for rats occur in doses of 0.01% (0.7 mg/kg) and 0.03% (2.1 mg/kg) and in 120th days following the application.

Keywords: Linear Alkylbenzene Sulphonate, Alanin Transpherase, Aspartate Transpherase

Meryem Şakar, Ahmet Mengi. Chronic Effects Of Linear Alkyl Benzene Sulphonate On Serum And Liver Enzyme Activites In Rats. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Meryem Şakar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe

 (1 kere görüntülendi)
 (2165 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w