ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Baş biti enfestasyonlarının etkin kontrolü için uluslararası tavsiyeler [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 748-761 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.78872

Baş biti enfestasyonlarının etkin kontrolü için uluslararası tavsiyeler

Kosta Y. MUMCUOĞLU1, Richard J. POLLACK2, David REED3, Stephen BARKER4, Shirley GORDON5, Ariel Ceferino TOLOZA6, Maria Ines PICOLLO6, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN7, Olivier CHOSIDOW8, Birgit HABEDANK9, Joanna IBARRA10, Terri L. MEINKING11, Robert VANDER STICHELE12
1Parasitology Unit, Department of Microbiology and Molecular Genetics, The Hebrew University-Hadassah Medical School, Jerusalem, Israel,
2Harvard University, Environmental Health and Safety, Cambridge, MA, USA,
3Florida Museum of Natural History, University of Florida, Gainesville, FL, USA,
4Discipline of Parasitology, School of Chemistry and Molecular Bioscience, University of Queensland, Brisbane, Australia,
5Christine E. Lynn College of Nursing, Florida Atlantic University, Boca Raton, FL, USA
6Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, Buenos Aires (CIPEINCITEFA/ CONICET), Buenos Aires, Argentina,
7Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, TOBB University of Economics and Technology, Ankara, Turkey
8Department of Dermatology, AP-HP, H^opital Henri Mondor, UPEC, Cr_eteil, Paris, France,
9Umweltbundesamt – German Environment Agency, Berlin, Germany,
10Community Hygiene Concern, Milton Keynes, UK,
11Global Health Association of Miami, Miami, FL, USA, and
12Ghent University, Heymans Institute of Pharmacology, Gent, Belgium

Baş biti enfestasyonları, en gelişmiş olanlar da dâhil olmak üzere çoğu ülkede halk sağlığını ilgilendiren bir sorun olmaya devam etmektedir. Makalede sunulan tavsiyeler, bu parazitin prevalansını azaltmak amacıyla baş biti kontrolünde farklı otoritelerin, kurumların, endüstrinin ve kamunun rollerini ve etkilerini vurgulamayı ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık yetkililerini, bu tür enfestasyonların doğru şekilde tespit edilmesi; mevcut ve yeni pedikülositler, tıbbi cihazlar, repellentler, bit ve yumurta giderici ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla daha etkili yöntemler izlemeye teşvik etmeyi umuyoruz. Pedikülositler ve tıbbi cihazlar, kullanım talimatlarında doğrulanabilir açıklamalara sahip olmalı ayrıca aktif bileşenlere ve formüle ürünlere karşı bitlerin direnç seviyelerinin mevcut durumunu belgelemek için periyodik olarak test edilmelidir. Bit yaygınlığının salgın düzeyine ulaştığı iddiaları ortaya atıldığında, gerçek yaygınlık düzeyinin kanıtlanması amacıyla çocuklar periyodik aralıklarla objektif olarak değerlendirilmelidir. Sağlık hizmeti sunanlar ve toplum geneli için düzenlenen sürekli eğitimlerle bitlerin biyolojisi, önlenmesi ve kontrolü konusundaki yanlış bilgilerin düzeltilmesi sağlanabilir. Ebeveynler, çocuklarını baş biti açısından düzenli olarak kontrol etmeli ve gerektiğinde tedavi etmelidir. Sağlık yetkilileri, vakaları ve yaygınlığı azaltmada bir araç olarak kullanılan ancak bilimsel gerekçesi olmadığı gibi çocukların sağlığı ve huzuruna da ters etki yapan “sirkeye geçit yok- no-nit politikası” tarzında çocukları okuldan uzaklaştırmaya dayalı politika ve uygulamaların ortadan kaldırılması için mücadele etmelidir.

Anahtar Kelimeler: Baş biti, tedavi, kontrol

International recommendations for an effective control of head louse infestations

Kosta Y. MUMCUOĞLU1, Richard J. POLLACK2, David REED3, Stephen BARKER4, Shirley GORDON5, Ariel Ceferino TOLOZA6, Maria Ines PICOLLO6, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN7, Olivier CHOSIDOW8, Birgit HABEDANK9, Joanna IBARRA10, Terri L. MEINKING11, Robert VANDER STICHELE12
1Parasitology Unit, Department of Microbiology and Molecular Genetics, The Hebrew University-Hadassah Medical School, Jerusalem, Israel,
2Harvard University, Environmental Health and Safety, Cambridge, MA, USA,
3Florida Museum of Natural History, University of Florida, Gainesville, FL, USA,
4Discipline of Parasitology, School of Chemistry and Molecular Bioscience, University of Queensland, Brisbane, Australia,
5Christine E. Lynn College of Nursing, Florida Atlantic University, Boca Raton, FL, USA
6Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, Buenos Aires (CIPEINCITEFA/ CONICET), Buenos Aires, Argentina,
7Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, TOBB University of Economics and Technology, Ankara, Turkey
8Department of Dermatology, AP-HP, H^opital Henri Mondor, UPEC, Cr_eteil, Paris, France,
9Umweltbundesamt – German Environment Agency, Berlin, Germany,
10Community Hygiene Concern, Milton Keynes, UK,
11Global Health Association of Miami, Miami, FL, USA, and
12Ghent University, Heymans Institute of Pharmacology, Gent, Belgium

Head louse infestations continue to be a concern of public health in most countries, including the most developed ones. The present recommendations are intended to inform and stress the role and impact of the different authorities, institutions, industry, and the public in the control of head lice in order to reduce the prevalence of this parasite. We encourage health authorities to pursue more effective methods to correctly identify such infestations, and evaluate existing and new pediculicides, medical devices, louse repellents, and louse- and nit-removal remedies. Pediculicides and medical devices must have verifiable claims in the instructions for use and should be tested periodically to document current levels of resistance by lice to the active ingredients and to the formulated products. Where the prevalence of lice is claimed to be epidemic, children should be periodically evaluated objectively to document the actual level of prevalence. Continuing education for health providers and the general population promises to correct misinformation regarding the biology, prevention, and management of lice. Parents should regularly inspect their children for head lice and treat as necessary. Health authorities are encouraged to eliminate policies and practices that rely upon school exclusion as a means to reduce incidence and prevalence, e.g., the ‘no-nit’ policy which lacks scientific justification, and are counterproductive to the health and welfare of children.

Keywords: Head louse, treatment, control

Kosta Y. MUMCUOĞLU, Richard J. POLLACK, David REED, Stephen BARKER, Shirley GORDON, Ariel Ceferino TOLOZA, Maria Ines PICOLLO, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN, Olivier CHOSIDOW, Birgit HABEDANK, Joanna IBARRA, Terri L. MEINKING, Robert VANDER STICHELE. International recommendations for an effective control of head louse infestations. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 748-761

Sorumlu Yazar: Kosta Y. MUMCUOĞLU, Israel
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w