ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 67 (3)
Cilt: 67  Sayı: 3 - 2010
ARAŞTIRMA
1.
Giardia duodenalis enfeksiyonlarının tedavisinde Nitazoksanid: seknidazol ile karşılaştırmalı bir tedavi.
Nitazoxanide for the treatment of Giardia duodenalis infection: a comparative trial with secnidazole.
Maria Elena González, Roberto Cañete Villafranca, Giselle Álvarez, Katia Brito
Sayfalar 113 - 119

TÜM DERGİ
2.
Basılmış Tüm Dergi
Full Printed Journal

Sayfalar 113 - 160
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Yabancı Uyruklu Lise Öğrencilerinde Fasciola hepatica Antikorlarının Araştırılması
Investigation of Fasciola hepatica Antibodies in Foreign Nationals in the High School Students
Berna Hamamcı, Ülfet Çetinkaya, Ozan Yaman, Muhittin Kaya, Süleyman Yazar
Sayfalar 121 - 126

4.
Kayseri'deki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri Ve Bunu Etkileyen Faktörler
The Evaluation of Knowledge and Influential Factors of Sexually Transmitted Diseases of Health Services Vocational College Students in Kayseri
Müge Oğuzkaya Artan, Zeynep Baykan
Sayfalar 127 - 133

THDBD-4315
5.
Sigara filtresinde domuz kanı var mı?
Birsen Can Demirdöğen, Osman Aykut, Zekiye Bakkaloğlu
Sayfalar 135 - 137
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
6.
Laboratuvarların bulaşıcı hastalık sürveyansında doğrudan rolü, farklı ülke örnekleri ve Türkiye için öneriler
The direct role of laboratories in the surveillance of communicable diseases, examples from different countries and suggestions for Turkey
Raika Durusoy
Sayfalar 139 - 151

7.
Hayvan ve İnsan Isırıkları: Proflaksi ve Tedavi Yaklaşımı
Animal and Human Bites: Approach of Prophlaxy and Treatment
Ahmet Karakaş, Handan İlhan, Vedat Turhan
Sayfalar 153 - 160

LookUs & Online Makale
w