ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 69 (1)
Cilt: 69  Sayı: 1 - 2012
TÜM DERGİ
1.
2012-1 Tüm Dergi
2012-1 Full Printed Journal

Sayfa 0
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Türkiye’de 2007 – 2008 İnfluenza Sezonunda Oseltamivir Dirençli İnfluenza A (H1N1) Virüslerinin H274Y Mutasyonu ile Saptanması
Detection of Oseltamivir-Resistant Influenza A (H1N1) Viruses with H274Y Mutation during the 2007 - 2008 Influenza Season in Turkey
Ahmet Çarhan, Nurhan Albayrak, Ayşe Başak Altaş, Yavuz Uyar, Etem Özkaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.23600  Sayfalar 1 - 16

3.
Diyaliz Sularının Mikrobiyal Kontaminasyon ve Bakteriyel Endotoksin Testleri İle Kontrolü
Control of Dialysis Waters by Microbial Contamination and Bacterial Endotoxin tests
Fesem Başarı, Öznur Uyanık
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.47135  Sayfalar 7 - 14

4.
İstanbul’da hayat kadınları ile hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum kliniği hastalarındaki vajinal kandidiyazın görülme sıklığının 10 yıl önceki oranla kıyaslanması
Comparison of the incidence of vaginal candidiasis among prostitutes in Istanbul and patients of obstetrics and gynecology clinic of our hospital with the previous data of ten years
Erdal Polat, Serhat Sirekbasan, Burcu Aydın, Zehra Yıldırım, Yaşar Bağdatlı, İsmail Çepni, Tayfur Çift, Nezihe D. Baltalı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.71676  Sayfalar 15 - 20

5.
Kauçuk yapıda Foley idrar sondalarının sitotoksisitesinde çinko bileşiklerinin olası rolü
The possible role of Zinc compounds on the cytotoxicity of latex Foley urinary catheters
Mehmet Kürşat Derici, Hakan Büzkaya, Ferat Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.78790  Sayfalar 21 - 30

6.
Konya ilinde köpeklerde listeriozis seroprevalansı
The seroprevalence of canine listeriosis in dogs in Konya province
Zeki Aras, Uçkun Sait Uçan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.82584  Sayfalar 31 - 36

OLGU SUNUMU
7.
S19 Hayvan Aşısının Kazayla İnokülasyonu Sonucu Gelişmiş Bir Bruselloz Olgusu
A Case of Human Brucellosis Associated with Unintentional Inoculation of the Animal Vaccine S19
Ahmet Karakaş, Gürkan Mert, Ömer Çoşkun, Ömer Hilmi Alga, Bülent Ahmet Beşirbellioğlu, Can Polat Eyigün
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.64325  Sayfalar 37 - 40

DERLEME
8.
Gıdalarda Aflatoksin Varlığının Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Aflatoxin Presence in Foods
Gülderen Yentür, Buket Er
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.54154  Sayfalar 41 - 52

LookUs & Online Makale
w