ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 66 (4)
Cilt: 66  Sayı: 4 - 2009
ARAŞTIRMA
1.
Ankara İlindeki Dondurulmuş Et Ve Sebzelerde Kolıform Ve Enterokokların Fekal İndikatör Bakteri Olarak Değerlendirilmesi
Evaluation of Coliform and Enterococcus as Fecal Indicator Bacteria in Frozen Meat and Vegetables in Ankara
Sumru Çıtak, Neslihan Gündoğan, Erol Kala
Sayfalar 145 - 151

2.
Türkiye’de Bazı Liken Türlerindeki Usnik Asitin Hplc Yöntemi İle Değerlendirilmesi Ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
Evaluation of Usnic Acid in Some Likens of Turkey by HPLC Analysis and Screening of their Antimicrobial Activity
Demet Cansaran Duman
Sayfalar 153 - 160

3.
Çanakkale İlinde Farklı Diyaliz Merkezlerinde Tedavi Gören Hastalarda Hepatit B, C Seroprevalansı Ve Hepatit Kronikleşme Oranları
Hepatitis B, C Seroprevalance and Chronicity Rates for Hepatitis in Patients Treated by Different Dialysis Centers in Çanakkale Province, Turkey
Filiz Arabacı, Mehmet Oldacay
Sayfalar 161 - 167

4.
Üriner Şikâyeti Olan Hastalarda İdrar Sitopatolojisi İle Mesane Kanseri Araştırılması
The Investigation of Bladder Cancer by Urinary Cytopathology in Patients with Urinary Complaints
Serpil Oğuztüzün, Murat Kılıç, Meral Atay, Ülkü Güçlütürk, Latif Öztürk, Zuhal Yazıcı Gökbulut, Müzeyyen Özhavzalı, Ümit Yırtıcı
Sayfalar 169 - 176

DERLEME
5.
Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar (Gdo)’A Genel Bir Bakış
A General Perspective on Genetically Modified Organisms (GMOs)
Pınar Kaynar
Sayfalar 177 - 185

6.
Telomerlerin Yaşlanma Ve Kanser İlişkisindeki Rolü
The Role of Telomeres in Aging and Cancer Relationships
Merve Güneri, Sümer Aras, Demet Cansaran Duman
Sayfalar 187 - 195

LookUs & Online Makale
w