ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 67 (2)
Cilt: 67  Sayı: 2 - 2010
ARAŞTIRMA
1.
Piliç Kümesleri Ve Kesimhanelerinde Campylobacter Jejunı Kontaminasyonunun Belirlenmesi
Detection of Campylobacter jejuni Contamination in Poultry Houses and Slaughterhouses
Ahmet Koluman
Sayfalar 57 - 64

TÜM DERGİ
2.
Basılmış Tüm Dergi
Full Printed Journal

Sayfalar 57 - 112
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Sentetik Piretroid İnsektisit Tetramethrin’in Albino Fareler’de (Mus Musculus)Serum Proteinleri Üzerine Etkileri*
The Effects of Synthetic Pyrethroid Insecticide Tetramethrin on the Serum Proteins of Albino Mice (Mus musculus)
Mustafa Çalışkan
Sayfalar 65 - 71

4.
Bir Lisede Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Erkek Öğrencilerde Selofan-bant Yöntemi ile Demodex sp. Araştırılması
Muhittin Kaya, Berna Hamamcı, Ülfet Çetinkaya, Ozan Yaman, Süleyman Yazar
Sayfalar 73 - 77

5.
Seröz Ve Müsinöz Over Kanserleri İle Ki-67 İlişkisi
Correlation Between Ki-67 and Serous-Mucinous Ovarian Carcinomas
Faruk Abıke, Sema Zengeroğlu, Osman Temızkan, Ahmet Payaslı, Ömer Lütfi Tapısız
Sayfalar 79 - 84

DERLEME
6.
Genomik, Proteomik, Metabolomik Kavramlarına Genel Bakış Ve Uygulama Alanları
General Outlook and Applications of Genomics, Proteomics and Metabolomics
Esin Başaran, Sümer Aras, Demet Cansaran-duman
Sayfalar 85 - 96

7.
Organofosfatlı pestisit zehirlenmeleri ve serum paraoksonaz 1 (PON1) enziminin organofosfat metabolizmasındaki rolü
Organophosphate pesticide poisonings and the role of serum paraoxonase 1 (PON1) enzyme in organophosphate metabolism
Birsen Can Demirdöğen
Sayfalar 97 - 112

LookUs & Online Makale
w