ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 70 (1)
Cilt: 70  Sayı: 1 - 2013
1.
2013-1 Cilt 70 tüm dergi
2013-1 Vol: 70 Full Printed Journal
Selahattin Taşoğlu
Sayfa 0
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
2003–2011 yılları içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde anti HCV görülme sıklığı ve pozitifliklerin yıllara göre karşılaştırılması
Anti HCV frequency and comparison of its positiveness by year obtained of Cumhuriyet University Medical Faculty Hospital between 2003-2011
Aslı Çabuk, Cem Çelik, Rakibe Kaygusuz, Mustafa Zahir Bakıcı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.72470  Sayfalar 1 - 6

3.
İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi
Determination of cholinesterase levels of the employees working at the pharmaceutical sector and the patients suspected of being poisoned
Banuçiçek Yücesan, Mürsel Kurt, Figen Sezen, Serdar Alp Subaşı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.21043  Sayfalar 7 - 14

4.
Metalürji işçilerin saç örneklerinden tespit edilen arsenik düzeyleri
Hair arsenic levels of metalurgical workers
Vugar Ali Türksoy, Dilek Kaya, Hınç Ömer Yılmaz, Tülin Söylemezoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.27928  Sayfalar 15 - 20

5.
Maraşotu (Nicotiana rustica L.) kullanımının lenfosit alt gruplarına etkilerinin araştırılması
Investigation of the effects of lymphocyte sub-groups of the use of Maraş powder (Nicotiana rustica L.)
Murat Aral, İbrahim Aral, Hasan Çetin Ekerbiçer, Mustafa Çelik, Serpil Şeriban Doğan, Nuriye İsmihan Ece Paköz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.88155  Sayfalar 21 - 26

OLGU SUNUMU
6.
Ankara İli Kazan İlçesi kırsal bölgesinden bir hantavirüs enfeksiyonu olgusu
A hantavirus infection case report from rural area of Kazan district, Ankara
Aysegul Ulu-kılıç, Dilek Çağlayık- Yağcı, Gülay Dede, Ediz Tütüncü, Yavuz Uyar, İrfan Şencan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.50103  Sayfalar 27 - 32

DERLEME
7.
Nanoteknolojiden nanogenotoksikolojiye: kobalt-krom nanopartiküllerinin genotoksik etkisi
From nanotechnology to nanogenotoxicology: genotoxic effect of cobalt-chromium nanoparticles
Zülal Atlı Şekeroğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.70298  Sayfalar 33 - 42

8.
İnokulasyonun multifokal tekniği kullanılarak walker 256 tümörüne histopatolojik olarak yaklaşımlar
Histopathological aspects of walker 256 tumor using the multifocal technique of inoculation
Maria Rita Garbi Novaes, Roberto Cañete Villafranca, Luiz Carlos Garcez Novaes
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.50465  Sayfalar 43 - 49

LookUs & Online Makale
w