ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTıRMA
1.
Antinükleer Antikor-HEP-2 (ANA) testinin tarama titresi için pozitiflik değerinin belirlenmesi
determination of cut off level for screening titer of Antinuclear Antibody-Hep-2 Test (ANA)
Neval Yurttutan Uyar, Özge Güngör, Mustafa Serteser, Işın Akyar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.27870   2017; 74 - 1 | Sayfalar 13 - 20

DERLEME
2.
Mantar enfeksiyonlarının serolojik tanısı
Serological diagnosis of fungal infections
Asuman Birinci, Yeliz Tanrıverdi Çaycı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.74418   2016; 73 - 2 | Sayfalar 175 - 182

3.
Sirozlu hastada HBsAg/AntiHBs Serokonversiyonu
HBsAg/AntiHBs seroconversion in cirrhotic patient
Muhammet Gülhan, Muhammet Fatih Topuz, Pınar Yıldız Gülhan, Olgun Öztürk, Serdar Gül
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.25932   2017; 74 - 4 | Sayfalar 341 - 346

TÜM DERGİ
4.
THDBD 2016-1 Cilt 73 Tüm Dergi
TBHEB 2016-1 Vol 73 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.02438   2016; 73 - 1 | Sayfalar 0 - 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Aşı Epidemiyolojisi: Aşı ve Aşılamanın Etkileri İçin Epidemiyolojik Ölçütler
Vaccine Epidemiology: Epidemiologic Measures of the Effects of a Vaccine and Vaccination
Can Hüseyin Hekimoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.90377   2016; 73 - 1 | Sayfalar 55 - 70

6.
Bazı Antiseptik ve Dezenfektanların Antibakteriyel Etkinliklerinin Araştırılması
Evalution of Antibacterial Activities of Some Antiseptics and Disinfectants
Derya Avcı, Müşerref Otkun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.75002   2017; 74 - 3 | Sayfalar 211 - 220

7.
Akciğer Kanseri Tedavisinde Farmakogenomik
Pharmacogenomics in Lung Cancer Treatment
Nil Kılıç, Demet Cansaran Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.21703   2017; 74 - 2 | Sayfalar 175 - 184

8.
SPLENEKTOMİ, OPSI ve KORUNMA STRATEJİLERİ
SPLENECTOMY, OPSI and PREVENTIVE STRATEGIES
Umut Gazi, Djursun Karasartova, AYŞE SEMRA GÜRESER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.89990   2019; 76 - 1 | Sayfalar 109 - 122

9.
Piyojenik Karaciğer Apsesi: Olgu Sunumu.
Pyogenic Liver Abscess: Case Report.
Duygu Mert, Muret Ersöz Arat, Öznur Güneş, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.67625   2017; 74 - 2 | Sayfalar 155 - 160

10.
Yara Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik Dirençleri 2010-2015
Microorganisms and Antibiotic Resistances Isolated from Wound Cultures 2010-2015
Nezire Mine Turhanoğlu, Esra Koyuncu, Fulya Bayındır Bilman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.56338   2018; 75 - 2 | Sayfalar 183 - 194

11.
TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Kapsamında Laboratuvarlarda Yapılan Denetimlerdeki Bulguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Audit Findings Performed in Laboratories According to TS EN ISO/IEC 17025 Standard
Edibe Nurzen Bozkurt, Göktuğ Bayram, Ferda Gültop, Uğur Topcu, Nesrin Gevrek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.04557   2017; 74 - 1 | Sayfalar 83 - 94

ARAŞTıRMA
12.
Vajinit Ön Tanılı Kadınlarda Trichomonas vaginalis Sıklığının Araştırılması Ve Tanısında Üç Farklı Kültür Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Three Different Culture Methods in the Diagnosis and Investigation of frequency of Trichomonas vaginalis In Womens Wıth The Pre-Dıagnosıs Of Vagıntıs
Fatih Akyıldız, Semra Özçelik, Necati Özpınar, Savaş Karakuş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.90912   2018; 75 - 1 | Sayfalar 43 - 52

13.
Nitrik Oksitin Kanser Gelişimi Ve Metastaz Üzerine Etkileri
The Effects Of Nıtrıc Oxıde On Cancer Development And Metastasıs
Mehmet Kürşat Derici, Emine Demirel Yılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.00378   2017; 74 - 2 | Sayfalar 161 - 174

TÜM DERGİ
14.
THDBD 2016-2 Cilt 73 Tüm Dergi
TBHEB 2016-2 Vol 73 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.80008   2016; 73 - 2 | Sayfalar 98 - 198
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA
15.
2013 yılında Muğla ili Marmaris ilçesinde görülen Staphylococcus aureus enterotoksin kaynaklı gıda zehirlenmesinin değerlendirilmesi
Evaluation of food poisoning of Staphylococcus aureus enterotoxin source in 2013 in the Marmaris district of Muğla, Turkey
Celal Tutuş, Demet Börekçi, Gürcan Parcıklı, Fehminaz Temel, Mustafa Bahadır Sucaklı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.79847   2016; 73 - 2 | Sayfalar 131 - 138

16.
İzmir’de sağlık kurumlarına yemek üretim ve dağıtım hizmeti veren bir firmada çalışanların gıda hijyeni ile ilgili bilgi ve davranışları
The knowledge and behaviour of workers on food hygiene who worked in a company providing catering and distribution service to the health institutions in Izmir
Şadan Köksal, Ahmet Soysal, Gül Ergör, Gülşah Kaner
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.39129   2016; 73 - 2 | Sayfalar 139 - 148

17.
Yatan hastalardan izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretimi ve antibiyotik direnç oranları: 2011-2015 verileri
Extended spectrum beta-lactamase production and antibiotic resistance of Escherichia coli and Klebsiella spp. isolated from hospitalized patients: data of 2011-2015
Nilüfer Saygılı Pekintürk, Alper Akgüneş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.66933   2017; 74 - 3 | Sayfalar 221 - 228

DERLEME
18.
Batı Nil Virüsü (BNV) ve Türkiye’de Batı Nil Virüsü’nün Güncel Durumu
West Nile Virus (WNV) and Current Status of West Nile Virus in Turkey
Yavuz Uyar, Esra Bakır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.32757   2016; 73 - 3 | Sayfalar 279 - 292

19.
Polikistik over sendromu ve moleküler yaklaşımlar
Polycystic ovary syndrome and molecular approaches
Alp Aydos, Yasemin Öztemur, Bala Gür Dedeoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.09327   2016; 73 - 1 | Sayfalar 81 - 88

20.
Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar personelinin tıbbi atık yönetimi konusundaki farkındalığı
Awareness of laboratory staff of biochemistry and microbiology laboratories in medical waste management
Merve Ergin, Serpil Erdoğan, Özcan Erel
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.56244   2017; 74 - 2 | Sayfalar 129 - 138


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale