ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 59 (1)
Cilt: 59  Sayı: 1 - 2002
ARAŞTIRMA
1.
2000 Yılında Kuduz Aşı Merkezine Başvuran Hastaların Değerlendırilmesi
Evaluation Of The Patients Admitted To Rabies Vaccination Department In 2000
Metin Özsoy, Selçuk Yakıştıran, Erkan Özkan
Sayfalar 1 - 6

2.
Diyarbakır Kent Merkezinde Barsak Parazit Prevalansı 2001
The Prevalence Of Intestinal Parasites In Diyarbakır City In 2001
Ali Ceylan, Hamit Acemoğlu, Nezahat Özerdem, Davut Özbağ, Kadri Gül
Sayfalar 7 - 12

3.
Serbest Eczane Atıkları Ve Yönetimi Üzerinde Bir Çalışma
A Study On The Wastes Of Community Of Pharmacy And Their Management
Gülbin Özçelikay
Sayfalar 13 - 20

4.
İdrar Örneklerinin Bakteriyolojik İncelemesinde Yeni Bir Kromojenik Agarın Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Usefulness Of A New Chromogenic Agar In The Bacteriological Examınation Of Urine Samples
M. Ali Saraçlı, Hakan Aydoğan, Ayten Küçükkaraaslan, Mustafa Özyurt, A. Celal Başustaoğlu
Sayfalar 21 - 24

5.
Tavşanlarda (Oryctolagus Cuniculus) Çevre Sıcaklığının Yaşama Gücü, Büyüme, Beden Sıcaklığı Ve Kan Değerlerine Etkisi
The Effects Of Ambient Temperature On Survival Rate, Growth, Body Temperature And Hematological Values Of Rabbits
Ş. Nesrin Ongun, Öznur Poyraz
Sayfalar 25 - 42

6.
Kan Donörlerinde Hbsag, Anti-Hcv, Anti-Hıv 1/2 Ve Treponema Pallidum Antikor Seroprevalansı
Seroprevalence Of Hepatitis B Virus Surface Antigen, Anti-Hepatitis C Virus, Anti-Human Immunodeffıciency Virus Type 1/2 And Treponema Pallidum Antibodies In Blood Donors
Abbas Yousefi Rad, Tansel Erke, Ahmet Arslantürk, Necati Bingöl, Volkan Madencioğlu
Sayfalar 43 - 50

7.
1988-1998 Yılları Arası Edirne Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü Gıda Güvenliği İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Reports On Food Safety Examined By Edırne Regional Hygiene Laboratory, Between 1988-1998
Faruk Yorulmaz
Sayfalar 51 - 56

DERLEME
8.
Üriner Myiasis
Uriner Miasis
Berk Burgu
Sayfalar 57 - 60

LookUs & Online Makale
w