ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 66 (1)
Cilt: 66  Sayı: 1 - 2009
ARAŞTIRMA
1.
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Kliniklere Dağılımı
Distribution to Clinics of Enterococci Species Isolated from Various Clinical Samples
Ebru Aykut Arca, Bedia Mert Dinç, Nihal Karabiber
Sayfalar 1 - 5

2.
Kekik (Thymus Vulgaris), Kimyon (Cuminum Cyminum) Ve Mersin (Myrtus Communis) Bitkilerinden Elde Edilen Yağların İn Vitro Antileishmanial Etkileri
In Vitro Antileishmanial Activity Of Essential Oils Obtained From Thyme (Thymus Vulgaris), Cummin (Cuminum Cyminum) And Mersin (Myrtus Communis) Plants
Erdoğan Malatyalı, Semra Özçelik, Nevcihan Gürsoy
Sayfalar 7 - 13

3.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Parazitoloji Laboratuvarında 2000-2004 Yıllarında Saptanan Barsak Parazitlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of İntestinal Parasites Between 2000-2004 At Parasitology Laboratory Of Refik Saydam National Public Health Agency
Cahit Babür, Ayşegül Taylan Özkan, Selçuk Kılıç, Sadet Taştaban, Orhan Danışmaz, Berrin Esen
Sayfalar 15 - 19

OLGU SUNUMU
4.
Campylobacter Fetus Spp. Fetus’a Bağlı Bakteriyemi Olgusu Ve Laboratuvar Tanıda Gram Boyamanın Önemi
A Case Of Bacteremia Due To Campylobacter Fetus Subsp. Fetus and Importance Of Gram Stain At Laboratory Diagnosis
Müşerref Tatman Otkun, Gülten Aydın Tutak, Emrah Gülsen, Zeren Özgen
Sayfalar 21 - 24

5.
Renal Transplantlı Bir Hastada Cyclospora Cayetanensis Enfeksiyonu
Cyclospora Cayetanensis Infection İn A Patient With Renal Transplant
Zeynep Güçlü Kılbaş, Müjdat Yenicesu, Engin Araz, Mehmet Tanyüksel
Sayfalar 25 - 27

DERLEME
6.
Trichomonas Vaginalis’ in Fagositik Aktivitesi
The Phagocytic Activity Of Trichomonas Vaginalis
Zehra Safi Öz
Sayfalar 29 - 34

LookUs & Online Makale
w