ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 65 (1)
Cilt: 65  Sayı: 1 - 2008
ARAŞTIRMA
1.
Ailesel Akdeniz Ateşi (Fmf) Düşünülen Olgularda Mefv Gen Mutasyonları Sıklığının İncelenmesi
Evaluating the Frequency of MEFV Gene in a Group of Patients with a Pre-diagnosis of Familiar Mediterranean Fever
Gönül Erden, Ceylan Bal, Oya Güngör Torun, Nihal Uğuz, M. Metin Yıldırımkaya
Sayfalar 1 - 5

2.
Pestisit Zehirlenme Şüphesi İle Gıdatoksikolojisi Laboratuvarına Gönderilen Numunelerin Gc-Ms İle Analizi
Examination of Food Samples Sent to the Food Toxicology Laboratory for Pesticide Contamination by GC-MS
Aysun Dinçel, Figen Demli, Ramazan Uzun, Filiz Alatan
Sayfalar 7 - 15

3.
Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokokların Metisilin, Fusidikasitvemupirosin Direnci
MethiciUin, Fusidic Acid and Mupirocin Resistance in Staphylococci Isolated from Clinical Specimens
Nimet Yiğit, Ayşe Esin Aktaş, Funda Doğruman Al
Sayfalar 17 - 23

4.
Asetikolinin İzole Kurbağa Akciğer Şeritleri Üzerine Etkilerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma
A Comparative Study on the Effects of Acetylcholine on Frog Lung Tissue
Sühendan Adıgüzel, Ramazan Uzun
Sayfalar 25 - 36

5.
Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğine Başvuran Üretritli Erkek Olgularda Trichomonas Vaginalis Sıklığı
The Prevalence of Trichomonas vaginalis in Male Patients with Urethritis who Referred to Mustafa Kemal University Hospital Urology Clinic
Gülnaz Çulha, Sadık Görür, Ali Helli, Soner Akçin, Ahmet Namık Kiper
Sayfalar 37 - 41

DERLEME
6.
Likenler Ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları
Lichens and Molecular Biological Applications
Demet Cansaran Duman
Sayfalar 43 - 50

7.
Deniz Ürünlerine Bağlı Zehirlenmeler ve Etkileri
Seafood Poisonings and their Effects
Göknur Terzi
Sayfalar 51 - 60

LookUs & Online Makale
w