ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğine Başvuran Üretritli Erkek Olgularda Trichomonas Vaginalis Sıklığı [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2008; 65(1): 37-41

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğine Başvuran Üretritli Erkek Olgularda Trichomonas Vaginalis Sıklığı

Gülnaz Çulha1, Sadık Görür2, Ali Helli2, Soner Akçin2, Ahmet Namık Kiper2
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Ad, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ad, Hatay

AMAÇ: Trichomonas vaginalis ürogenital sistem enfeksiyonlarına yol açan bir protozoondur. Trikomonyaz çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte, semptomatik olgularda kadınlarda vulvit, bartonelit ve servisite, erkeklerde ise üretrit, sistit, prostatit ve epididimite neden olmaktadır. Bu çalışmada, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi üroloji polikliğine üretrit şikâyeti ile başvuran 20- 45 yaş arası erkek olgulardaki T vaginalis^ sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Tanı, santrifüj edilmiş idrarın direkt mikroskopikincelenmesi ile konulmuştur.
BULGULAR: İncelenen 110 idrar örneğinin 3 (%2.8)'ünde T vaginalis trofozoitleri saptanmıştır.
SONUÇ: Bu araştırmada üretrit şikâyetleri olan hastalarda tanıya yönelik testler istenirken T
vaginalis'in de değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üretrit, T. vaginalis

The Prevalence of Trichomonas vaginalis in Male Patients with Urethritis who Referred to Mustafa Kemal University Hospital Urology Clinic

Gülnaz Çulha1, Sadık Görür2, Ali Helli2, Soner Akçin2, Ahmet Namık Kiper2
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Ad, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ad, Hatay

OBJECTIVE: Trichomonas vaginalis is a protozoon, which is sexually transmitted and causes infections.of the ürogenital system. Trichomoniasis is usually asymptomatic, however, in symp-tomatic cases, it generally causes vulvitis, barthonelitis and cervicitis in women and uretritis, cystitis, prostatitis and epididymitis in men. The aim of this study was to determine the rate of T vaginalis infections in urine samples of 110 patients with urethritis who presented at the urology clinic of the Mustafa Kemal University Hospital.
METHODS: The diagnosis was made by direct microscopic examination of the centrifuged lirine.
RESULTS: Of the110urine samples, T vasina/iswasfoundin2.8X of the patients
CONCLUSION: Patients with urethritis should be examined for T vaginalis infections.

Keywords: Urethritis, Trichomonas vaginalis

Gülnaz Çulha, Sadık Görür, Ali Helli, Soner Akçin, Ahmet Namık Kiper. The Prevalence of Trichomonas vaginalis in Male Patients with Urethritis who Referred to Mustafa Kemal University Hospital Urology Clinic. Turk Hij Den Biyol Derg. 2008; 65(1): 37-41

Sorumlu Yazar: Gülnaz Çulha
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2936 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w