ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 57 (3)
Cilt: 57  Sayı: 3 - 2000
ARAŞTIRMA
1.
İdrardan İzole Edilen Mantarların Türlere Göre Dağılımı Ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması
Distribution Of Fungi Isolated From Urine And Investigation Of Antifungal Susceptibility
Ali Erdemoğlu, Ömer Kocabeyoğlu, Gürol Emekdaş, Yusuf Ziya Yergök, Oktay Düztaş
Sayfalar 133 - 138

2.
Ticari Ve Kendi Hazırladığımız Echınococcus Igg Elisa İle Kist Hidatikli Hastalarda Operasyon Öncesi Ve Sonrası Total Igg Yanıtlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Pre-And Postoperative Total Igg Responses In Patients With Cystic Hydatidosis Using Commercial And In-House Echinococcosis Igg Elisa
Hasan Ayçiçek, Yusuf Peker, Mehmet Yaşar, Mehmet Tanyüksel, Nail Ersöz, Ali Akdeniz, Tarık Ünsal
Sayfalar 139 - 146

3.
Afyon Sultandağı İlçesi Çocuklarında Hepatit A Ve Hepatit E Enfeksiyon Prevalansı
The Prevalance Of Hepatitis A And Hepatitis E Virus Infection In Children In Afyon Sultandagı Region
Mustafa Altındiş
Sayfalar 147 - 152

4.
Afyon İli İlköğretim Çağı Çocuklarında Barsak Parazitozları Görülme Sıklığının Kop-Color Boyama Yöntemiyle Belirlenmesi
Examination Of Intestinal Parasites With Kop-Color Staining In Primary School Children In Afyon
Mustafa Altındiş
Sayfalar 153 - 156

5.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Parazitoloji Laboratuvarında 1996-2000 Yılları Arasındaki Yapılan Portör Taramalarında Bağırsak Parazitozlarının Dağılımı
Distribution Of Intestinal Parasitosis Among Healty Individuals Investigated In Parasitology Laboratory Of Gülhane Military Medical Academy Between 1996-2000
Hasan Ayçiçek
Sayfalar 157 - 160

6.
Sıçan Aortik Endotelyumunun İnce Yapısı Üzerine Sigara Dumanının Etkisi
Effects Of Cigarette Smoking On The Ultrastructure Of Rat Aortic Endothelium
Suna Kalender, Hakkı Taştan, Işıl Olcay
Sayfalar 161 - 164

7.
Dondurma Örneklerinde Bazı Mikroorganizmaların Varlığı Üzerine Bir Araştırma
A Study On Existence Of Some Microorganisms In Ice-Cream Samples
Nihal Yücel, Sumru Çıtak
Sayfalar 165 - 170

8.
Ankara’da Tüketilen Pastörize Sütlerin Mikrobiyolojik Kalitesi
Research On The Microbiological Quality Of The Pasteurized Mılk Presenting To The Consumption On Ankara
Sumru Çıtak, Nihal Yücel, Neslihan Gündoğan
Sayfalar 171 - 176

OLGU SUNUMU
9.
Koledokta Tıkanma Oluşturan Bir Distomiasis Olgusu
A Case Of Distomiasis With The Choledochal Obstruction
Mehmet Yaşar, Ruşen Dündaröz, Ali Sızlan, Tahir Özışık
Sayfalar 177 - 180

DERLEME
10.
Flavonoid Ve Çay Tüketimi İle Kardiyovasküler Hastalıklar Arasındaki İlişkiler
Association Of Flavonoids And Tea Intake Between Cardiovascular Disease
Müberra Işıksoluğu
Sayfalar 181 - 188

11.
Teflon’un Canlılar Üzerindeki Toksik Etkileri
Toxic Effects Of Teflon On Animals
Emine Baydan, Sevinç Yılmazer
Sayfalar 189 - 194

12.
Toksoplazmoz Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Yeri
The Role Of Polymerase Chaın Reaction In The Diagnosis Of Toxoplasmosis
Semra Tunçbilek
Sayfalar 195 - 202

LookUs & Online Makale
w