ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 78 (2)
Cilt: 78  Sayı: 2 - 2021
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2021-2 Cilt 78 Tüm Dergi
TBHEB 2021-2 Vol 78 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.58672  Sayfalar 118 - 233
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Kan donörlerinde Brucella seropozitifliğinin araştırılması
The investigation of Brucella seropositivity in blood donors
Kamber SÜMER, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Sümeyye AKYÜZ, Mehmet PARLAK, Yasemin BAYRAM
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.46343  Sayfalar 119 - 124

3.
The possible role of Kallikrein-6, 7, and potassium channel proteins in Alzheimer’s disease
Alzheimer hastalığında Kallikrein-6, 7 ve potasyum kanal proteinlerinin olası rolü
Erkut Baha BULDUK, Filiz YILDIRIM, Zuhal YILDIRIM
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.50374  Sayfalar 125 - 132

4.
Türkiye’de COVID-19 ile ilgili web arama davranışlarının incelenmesi: Google trendleri kullanan bir dijital epidemiyoloji çalışması
Investigation of COVID-19 related web search behaviors in Turkey: A digital epidemiology study using google trends
Keziban AVCI
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.48991  Sayfalar 133 - 146

5.
Pulmoner ve ekstrapulmoner örneklerden üretilen S. maltophilia izolatlarının biyofilm oluşturma özelliklerinin karşılaştırılması
Comparing the biofilm formation properties of S. maltophilia isolates obtained from the pulmonary and extrapulmonary samples
Kemal BİLGİN, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, İlknur BIYIK, Demet GÜR VURAL, Elif GÜLSÜM TORUN, Asuman BİRİNCİ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.09365  Sayfalar 147 - 152

6.
The evaluation of analytical performance of Total PSA and Free PSA tests by using 6-sigma method
Total PSA ve serbest PSA testlerinin analitik performansının 6-sigma yöntemi ile değerlendirilmesi
Çiğdem YÜCEL, Müjgan ERCAN, Murat KIZILGÜN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.19052  Sayfalar 153 - 158

7.
Biological activity screening of some hydrazone and chalcone derivatives
Bazı hidrazon ve kalkon türevlerinin biyolojik aktivite taraması
Begüm EVRANOS AKSÖZ, Fatma KAYNAK ONURDAĞ, Erkan AKSÖZ, Selda ÖZGEN ÖZGACAR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.02439  Sayfalar 159 - 166

8.
Immunohistochemistry of norepinephrine transporters in the vagus nerve in a rat model of epilepsy
Sıçanlarda epilepsi modelinde vagus sinirinde norepinefrin taşıyıcılarının immünohistokimyası
Kristina Ayşe POLAT, Eslem GÜNEY, Züleyha DOĞANYİĞİT, Enes AKYÜZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.74507  Sayfalar 167 - 174

9.
Kars yöresindeki gebelerde Toxoplasma gondii: Seroprevalans ve olası risk faktörleri
Toxoplasma gondii in pregnant women in Kars province: Seroprevalance and possible risk factors
Funda DEMİRCİ, Neriman MOR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.77528  Sayfalar 175 - 186

10.
Çanakkale ili Ezine bölgesinde kene ısırığı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
Investigation of tick bites and affecting factors in Ezine district of Çanakkale
Buse YÜKSEL, Esen EKER, Taylan ÖNDER, Özgür ÖZERDOĞAN, Alper ŞENER, Sibel OYMAK, Coşkun BAKAR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.24992  Sayfalar 187 - 196

11.
In vitro examination of toothpastes with Cinnamomum cassia methanolic extract
Cinnamomum cassia metanolik ekstraktı ilave edilen diş macunlarının in vitro incelenmesi
Gülşah TOLLU, Elif Ayşe ERDOĞAN ELİUZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.25993  Sayfalar 197 - 204

DERLEME
12.
Geçici orta serebral arter oklüzyonu ile oluşturulan serebral iskemi modeli
Cerebral ischemia model created by transient middle cerebral artery occlusion
Güven AKÇAY
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.73693  Sayfalar 205 - 218

13.
Aşı epidemiyolojisi: Gözlemsel aşı güvenliliği çalışma tasarımları
Vaccine epidemiology: Observational vaccine safety study designs
Can Hüseyin HEKİMOĞLU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.29567  Sayfalar 219 - 232

LookUs & Online Makale
w