ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 80 (4)
Cilt: 80  Sayı: 4 - 2023
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2023-4 Cilt 80 Tüm Dergi
TBHEB 2023-4 Vol 80 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.97572  Sayfalar 428 - 531
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Leishmania soyunun ITS1 genine dayalı filogenetik analiz: In-silico teknikleri kullanılarak meta-analiz
Phylogenetic analysis based on ITS1 gene of Leishmania lineage: Meta-analysis using in-silico techniques
Dilek GÜLDEMİR, Banuçicek YÜCESAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.90083  Sayfalar 429 - 444

3.
N-asetil sistein, zamana ve doza bağlı kullanım ile endometriyotik hücrelerde migrasyon kapasitesini azaltır ve endoplazmik retikulum stresini artırır
N-acetyl cysteine decreases migratory capacity and increases endoplasmic reticulum stress in endometriotic cells with time and dose-dependent use
Elif KARAKOÇ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.81073  Sayfalar 445 - 454

4.
Çorum ili hemodiyaliz hastalarında influenza ve pnömokok aşılarına yaklaşım
Approach to influenza and pneumococcal vaccines in hemodialysis patients in Çorum province
Yasemin ARI YILMAZ, Nihal AYDEMİR, Hüseyin KAYADİBİ, Hilal BOYACI, Burak YILMAZ, Ayşe YILMAZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.40222  Sayfalar 455 - 462

5.
Trombosit kütle indeksi – enfeksiyöz mononükleoz için ön tanı aracı
Platelet mass index – a pre-diagnostic tool for infectious mononucleosis
Yasemin ARDIÇOĞLU AKIŞIN, Gökçe Su TAŞTAN, Nejat AKAR, Mustafa TURAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.22309  Sayfalar 463 - 468

6.
Ön saftaki hemşirelerin bakış açısından COVID-19 yönetimindeki zorluklar
Challenges in the management of COVID-19 from front-line nurses’ perspective
Keziban AVCI, Gülfigar GÜLKAYA
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.29000  Sayfalar 469 - 482

7.
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan biyogüvenlik kabinlerinin performans yeterlilik testlerine göre değerlendirilmesi
Evaluation of biosafety cabinets used in microbiology laboratories according to performance qualification tests
Edibe Nurzen NAMLI BOZKURT, Azer Sibel ÖZNUR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.94220  Sayfalar 483 - 490

8.
Çeşitli esansiyel yağların klinik Staphylococcus aureus izolatlarında biofilm canlılığına in vitro etkileri, antibakteriyal ve anti-biofilm aktiviteleri
In vitro effects of various essential oils on biofilm viability; their antibacterial and antibiofilm activities against clinical Staphylococcus aureus isolates
Sezin ÜNLÜ, Aylin ÜSKÜDAR GÜÇLÜ, Hasan Cenk MİRZA, Aylin ALTAY KOÇAK, Ahmet BAŞUSTAOĞLU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.46504  Sayfalar 491 - 502

9.
ABCA1 taşıyıcı protein ile yapılan araştırmaların bibliyometrik analizi
Bibliometric analysis of studies with ABCA1 carrier protein
Efsun Şerife ANTMEN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.26928  Sayfalar 503 - 512

10.
Repeat breeder ineklerde genital kanal bakteriyolojisi ve antibiyotik direnç profilleri
Genital tract bacteriology and antibiotic resistance profiles in repeat breeder cows
Elçin GÜNAYDIN, Gülsen GONCAGÜL, Pınar MURSALOĞLU KAYNAR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.44270  Sayfalar 513 - 522

DERLEME
11.
Yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’nin sağlık yönetiminde potansiyel işlevleri: Kapsam incelemesi
Potential functions of artificial intelligence chatbot ChatGPT in health management: Scoping review
Mustafa Said YILDIZ, Ayfer ALPER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.78370  Sayfalar 523 - 530

LookUs & Online Makale
w