ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 78 (1)
Cilt: 78  Sayı: 1 - 2021
1.
THDBD 2021-1 Cilt 78 Tüm Dergi
TBHEB 2021-1 Vol 78 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.69320  Sayfalar 1 - 117
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Uygunsuz antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanımına bağlı advers olayların araştırılması
Evaluation of adverse cases related to use of antibiotics and inappropriate use of antibiotics
Rezan HARMAN, Filiz GÜNSEREN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.18942  Sayfalar 3 - 14

3.
Menstrual parameters in the graduate students undertaking mental or physical activity based education
Mental veya fiziksel aktivite temelli eğitim alan öğrencilerde menstrual siklus parametreleri
Seda UĞRAŞ, Sedat YILDIZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.70033  Sayfalar 15 - 24

4.
Sifiliz hastalarında HIV enfeksiyonu sıklığının araştırılması
Investigation on HIV infection among syphilis patients
Rezan HARMAN, Elif ŞAHİN HORASAN, Özlem KANDEMİR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.71598  Sayfalar 25 - 30

5.
What are the predictors of delirium for patients with lung cancer?
Akciğer kanseri olan hastalarda deliryum prediktörleri nelerdir?
Derya YENİBERTİZ, Mehmet Sinan AYDIN, Berna AKINCI ÖZYÜREK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.60476  Sayfalar 31 - 38

6.
Kuzeybatı Suriye Bölgesi’nde COVID-19 saptanan sağlık çalışanlarının demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of demographic and clinical characteristics of healthcare professionals with COVID-19 in Northwest Syria Region
Avni Uygar Seyhan, Bahadır Karaca
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.02212  Sayfalar 39 - 46

7.
COVID-19 hastalarının hava ambulansı ile nakli
Transport of COVID-19 patients by air ambulance
Eren USUL, Semih KORKUT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.16046  Sayfalar 47 - 52

8.
Investigation of the effects of dust transport on lung health
Toz taşınımının akciğer sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması
Hatice KILIÇ, Serpil KUŞ, Ebru Şengül PARLAK, Sibel ÇARPAR, Gulhan KURTOĞLU ÇELİK, Emine ARGÜDER, Ayşegül KARALEZLİ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.87854  Sayfalar 53 - 60

9.
Mikroskobik idrar analizini öngörmede idrar strip testinin performansı
The performance of the urine strip test for predicting microscopic urine analysis
Nergiz ZORBOZAN, İlker AKARKEN, Orçun ZORBOZAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.98105  Sayfalar 61 - 68

10.
Outbreak of lead toxicity during rebar production in a steel mill
İnşaat demiri üreten bir çelik fabrikasında görülen kurşun zehirlenmesi salgını
Elif ALTUNDAŞ HATMAN, Sebahat Dilek TORUN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.62347  Sayfalar 69 - 78

11.
Ulusal halk sağlığı kongresi kitaplarında yer alan hepatit A ile ilgili çalışmalara ait bildirilerin değerlendirilmesi
Evaluation of hepatitis A reports that presented at national public health congresses
Mehmet UYAR, Mehtap YÜCEL, Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.62144  Sayfalar 79 - 86

12.
Sıçan kardiyak miyositlerinde kasılmanın ve iyonik akımların sodyum metabisülfit tarafından modülasyonu
Modulation of contraction and ionic currents by sodium metabisulfite in rat cardiac myocytes
Nihal ÖZTÜRK, Nazmi YARAŞ, Semir ÖZDEMİR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.47640  Sayfalar 87 - 100

OLGU SUNUMU
13.
Kene teması ile gelişen riketsiyoz: bir olgu sunumu
Tick-borne rickettsiosis: a case report
Güliz UYAR GÜLEÇ, Aysima BİLTEKİN, Serhan SAKARYA
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.87360  Sayfalar 101 - 106

DERLEME
14.
Türkiye’de akrep serumunun tarihi
The history of scorpion serum in Turkey
Ayhan FİLAZİ, Özcan ÖZKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.69937  Sayfalar 107 - 116

LookUs & Online Makale
w