ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 79 (1)
Cilt: 79  Sayı: 1 - 2022
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2022-1 Cilt 79 Tüm Dergi
TBHEB 2022-1 Vol 79 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.33866  Sayfalar 1 - 173
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Klinik Vakalardan İzole Edilen Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Suşlarına Siprofloksasin ve Yeşil Çay Ekstraktının Sinerjik Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması
Synergistic Antibacterial Effect of Ciprofloxacin and Green Tea Extract on Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Strains Isolated from Clinical Cases
Yalçın DİCLE, Halil YAZGI, Mehmet Veysel ÇOŞKUN, Zeynal TOPALCENGİZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.90532  Sayfalar 3 - 12

3.
SARS-CoV-2 Pozitif Sağlık Çalışanlarının Gerçek Zamanlı PCR Döngü Eşik Değeri Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Real-Time PCR Cycle Threshold Value, Clinical and Epidemiological Characteristics of SARS-CoV-2 Positive Healthcare Workers
Gül BAYRAM, Harun GÜLBUDAK, Aslıhan BEKÇİ, Seda TEZCAN ÜLGER, Gülçin YAPICI, Gönül ASLAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.59913  Sayfalar 13 - 24

4.
Kronik hastalığı olan erişkinlerin 2015-2017 yılları arasında influenzaya karşı aşılanma durumları
Influenza vaccination status in adults with chronic diseases between 2015-2017
Halil EKİNCİ, Turan BUZGAN, Banu EKİNCİ, Fatih KARA, Bekir KESKİNKILIÇ, Hasan IRMAK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.23326  Sayfalar 25 - 38

5.
Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen COVID-19 Hastalarının Yapay Sinir Ağı ile Tedavi Maliyetinin Tahmini
Prediction of Treatment Cost by Artificial Neural Network of Patients with COVID-19 in Intensive Care Unit
Suna KOÇ, Mehmet DOKUR, Türkan ÖZER, Betül BORKU UYSAL, Mehmet Sami İSLAMOĞLU, Nilgün AÇIKGÖZ, İlke KÜPELİ, Sena Gül KOÇ, Sema Nur DOKUR, İsmail Tuncer DEĞİM
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.48642  Sayfalar 39 - 46

6.
Androctonus crassicauda antivenomunun Leiurus abdullahbayrami venomuna karşı çapraz koruyuculuğunun değerlendirilmesi.
Evaluation of cross-protection of Androctonus crassicauda antivenom against Leiurus abdullahbayrami venom.
Mehmet Ali KANAT, Derya ALTUN, Kübra KILIÇ, Edibe Nurzen NAMLI BOZKURT, Ertuğrul TURAN, Gökhan CENGİZ, İlhan BOZYİĞİT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.34445  Sayfalar 47 - 58

7.
Hipoksiye bağlı bağırsak hasarına karşı klorokin tedavisinin hafifletici etkileri: Histolojik ve immünohistokimyasal bir çalışma
Mitigative effects of chloroquine treatment against hypoxia-induced intestinal injury: A histological and immunohistochemical study
Ali Tuğrul AKIN, Emin KAYMAK, Emel ÖZTÜRK, Tayfun CEYLAN, Betül YALÇIN, Kemal Erdem BAŞARAN, Derya KARABULUT, Züleyha DOĞANYİĞİT, Saim ÖZDAMAR, Birkan YAKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.78476  Sayfalar 59 - 70

8.
Hiperglisemi RBL-1 hücrelerinde Ca2+ salınımı ile aktive olan Ca2+ akımlarını (ICRAC) arttırır
Hyperglycemia increases Ca2+ realese activated Ca2+ current, ICRAC, in RBL-1 cells
Yasin GÖKÇE, Taufiq RAHMAN, Nazmi YARAŞ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.06332  Sayfalar 71 - 80

9.
B12 Vitamini Sıçanlarda Metotreksatın Neden Olduğu Akciğer Hasarını Azaltır: Histopatolojik, İmmünohistokimyasal ve Biyokimyasal Bir Çalışma
Vitamin B12 Alleviates Methotrexate-Induced Lung Injury In Rat: A Histopathological, Immunohistochemical, And Biochemical Study
Emin KAYMAK, Derya KARABULUT, Emel ÖZTÜRK, Ali Tuğrul AKIN, Nurhan KULOĞLU, Birkan YAKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.00947  Sayfalar 81 - 92

10.
Araştırma hastanesinde yoğun bakım ünitelerindeki hastalardan izole edilen Candida türlerinin epidemiyolojisi ve antifungal duyarlılığı
The epidemiology and antifungal susceptibility of Candida species isolated from patients in intensive care units of a research hospital
Esma EREN, Hafize SAV, Zehra BEŞTEPE DURSUN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.34356  Sayfalar 93 - 102

11.
Periferik arter hastalarinda yükselmiş serum homositrüllin düzeyleri
Elevated serum homocitrulline levels in patients with peripheral artery disease
Duygu ERYAVUZ ONMAZ, Canan AYDOĞAN, Nazif AYGÜL, Abdullah SİVRİKAYA, Sedat ABUŞOĞLU, Ali ÜNLÜ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.76402  Sayfalar 103 - 114

12.
Geriatrik hastalarda idrar yolu enfeksiyonları ve etkenlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of urinary tract infections and causative agents in geriatric patients
Müge AYHAN, Ayşe KAYA KALEM, İmran HASANOĞLU, Bircan KAYAASLAN, Rahmet GÜNER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.19971  Sayfalar 115 - 122

13.
İntravitreal enjeksiyon odası ile günübirlik ameliyathane odasının hava kalitesi ve mikrobiyal yükün değerlendirilmesi
Evaluation of air quality and microbial tests of the intravitreal injection room and the outpatient operating room
Erol HAVUZ, Seda GÜDÜL HAVUZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.65390  Sayfalar 123 - 132

14.
Inula viscosa Metanol ve Hekzan Ekstraktlarının Antibakteriyel ve Antikanserojenik Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of The Antibacterial and Anticarcinogenic Effects of Inula viscosa Methanol and Hexane Extracts
Berna ERDAL, Bahar YILMAZ, Bensu BAYLAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.55798  Sayfalar 133 - 144

15.
Borik Asitin Dezenfektan Etkinliğinin Araştırılması
Investigation of Disinfectant Effectiveness of Boric Acid
Fatma Nur KARABACAK, Yasemin ZER, Ayşe BÜYÜKTAŞ MANAY
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.54521  Sayfalar 145 - 152

DERLEME
16.
Yumurtalık Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi Stratejilerinde Moleküler Mekanizmaların Rolü
The Role of Molecular Mechanisms in Targeted Therapy Strategies in Ovarian Cancer
Betül ÇOLAK, Demet CANSARAN DUMAN, Erkan YILMAZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.60362  Sayfalar 153 - 162

17.
Sağlık alanındaki biyoteknolojik ürünlerin üretimi için mantarların kullanımı
The use of fungi for the production of biotechnological products in the field of health
Şule Aybüke YAVUZ, Ülküye Dudu GÜL
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.06982  Sayfalar 163 - 172

LookUs & Online Makale
w